Metsä

Uudet palomääräykset sallivat puun käytön lisäämisen kerrostaloissa

Metsä 28.11.2017

Rakennusten paloturvallisuutta koskeva asetus mahdollistaa pian, että puuta jää näkyviin kerrostalojen kantaviin rakenteisiin.


Kari Salonen
Kantavia puurakenteita voidaan jättää paikoin suojaverhoamatta.

Ympäristöministeriö on julkaissut uuden rakennusten paloturvallisuutta koskevan asetuksen. Se astuu voimaan ensi vuoden alussa ja korvaa nykyisen palomääräyksen E1 ja sitä koskevan ohjeistuksen vuodelta 2011.

Puun käytön kannalta asetuksessa on useita merkittäviä parannuksia, Puutuoteteollisuus tiedottaa.

Uuden asetuksen myötä tulee sallituksi jättää puukerrostaloissa jopa viidennes kantavista seinä- ja kattopinnoista suojaverhoamatta. Lisäksi kantamattomat väliseinät ja lattiat voivat olla puupintaisia.

Jatkossa majoitus- ja hoitolaitoksista voi tehdä kahdeksankerroksisia. Tähän asti on ollut mahdollista rakentaa puusta kahdeksankerroksisia asuin- ja työpaikkarakennuksia.

Korkeisiin puukerrostaloihin voi sisältyä rajoitetusti kokoontumis- ja liiketiloja, mutta pelkästään kokoontumis- ja liiketiloiksi tarkoitetut puurunkoiset rakennukset on asetuksessa rajattu korkeintaan neljäkerroksisiksi.

Puutuoteteollisuuden mukaan merkittävä muutos on myös se, että kaksikerroksiset asuintalot, joissa on asuntoja eri kerroksissa, kuuluvat nyt paloluokkaan P2 eikä niiden sisäpintoja tarvitse suojaverhota.

Aiheeseen liittyvät artikkelit