Metsä

Leppä: Suomi valmistautuu hakemaan lulucf:ään ratkaisua EU:n korkeimmalta tasolta

Metsä 30.11.2017

"Ilman metsäteollisuutta kartalta puuttuisi monta kaupunkia."


Kari Salonen
Leppä korosti esityksessään sahateollisuuden merkitystä. Sahojen tuotannolla ja puunhankinnalla on suuri merkitys myös sille, miten hyvin muun metsäteollisuuden puuhuolto toimii.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän (kesk.) mukaan EU:n lulucf-ratkaisu on äärimmäisen tärkeä Suomelle. Siksi Suomi on valmis viemään asian tarvittaessa EU:n korkeimmalle tasolle.

Maankäytön ja metsätalouden lulucf-lakisäädösneuvotteluja käydään parhaillaan EU-parlamentin, komission ja neuvoston kanssa. Ne ovat alkaneet Suomen kannalta tahmeasti.

Suomi hakee EU-parlamentin linjan mukaista ratkaisua, jossa hakkuita voidaan nostaa nykyisestä, kunhan metsät pysyvät hiilinieluna. Hallituksen tavoitteena on nostaa hakkuita 10 miljoonalla kuutiolla. Ne jäisivät silti reilusti metsien kasvua pienemmiksi.

Nyt näyttää siltä, että EU:lta ei löydy ymmärtämystä Suomen toivomalle hakkuiden kasvattamiselle.

"Tämä on todella tärkeä kysymys Suomelle. En ymmärrä kantoja, joiden mukaan tätä ei pitäisi tarvittaessa viedä EU:n korkeimmalle tasolle", totesi Leppä Puupäivässä Helsingissä tänään torstaina.

Leppä korosti puun merkitystä sekä ilmastonmuutoksen torjunnalle että Suomen biotalousstrategialle.

Leppä korosti esityksessään sahateollisuuden merkitystä. Sahojen tuotannolla ja puunhankinnalla on suuri merkitys myös sille, miten hyvin muun metsäteollisuuden puuhuolto toimii.

"Kaiken pohjana on hyvä metsänhoito. Siltä osin olen hiukan huolissani taimikoiden hoidon tilasta. Siihen on kiinnitettävä enemmän huomiota."

Lepän mukaan ilman metsäteollisuutta Suomen kartalta puuttuisi monta kaupunkia. Hän kaipasi metsäteollisuudelta jalostusasteen nostoa.

"Puutuotteita myydään verraten matalalla jalostusasteella. Kysymys kuuluu, haluaako Suomi olla raaka-aineiden vai ratkaisujen toimittaja."

"Kun puurakentaminen on kansainvälisesti vahvassa kasvussa, Suomen tulee vastata tähän kasvuun toimittamalla valmiita puurakentamisen ratkaisuja, sen sijaan että viemme matalan jalostusasteen tuotteita."

Lepän mukaan hallitus haluaa pitää Suomen suunnannäyttäjänä metsäalalla. "Samalla huolehdimme kaikkein parhaiten ilmastosta, työllisyydestä ja hyvinvoinnista."

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT