Metsä

Puutuoteteollisuus: Rakennusteollisuus vastustaa puurakentamista

Metsä 30.11.2017

Puun käyttö on noussut, mutta sen osuus rakentamisesta on laskenut.


Jarmo Palokallio
Puupäivässä esiteltiin puurakentamisen uusia tuulia. Näkymät olivat myönteiset, mutta kaupungistuminen tuo haasteita puurakentajille.

"Muualla maailmassa puurakentaminen on otettu avosylin vastaa, mutta Suomessa Rakennusteollisuus RT ry vastustaa puurakentamista. Tämä ei edesauta tuottavuuskehityksen kanssa taistelevan rakennusteollisuuden kehittämistä eikä uusien ekologisten vaihtoehtojen markkinoille tuomista", ihmetteli Puutuoteteollisuus ry:n puheenjohtaja Jari Suominen.Puupäivässä Helsingissä tänään torstaina.

Suominen piti puurakentamisen näkymiä kaikkineen hyvinä. Avain kasvuun on, miten puurakentaminen pystyy vastaamaan kaupungistumisen haasteisiin.

”Rakentamisen vauhti, pääomien nopeampi kierto ja kestävän kehityksen toteuttaminen ovat hyötyjä, jotka puutuoteteollisuus tarjoaa rakentajille”, totesi Suominen.

Suomisen mukaan maailmanlaajuiset muutostekijät, kuten lisääntyvä ympäristötietoisuus ja ilmastonmuutos luovat kysyntää puutuotteille:

"Puun käytön lisääminen on kiistattomasti hyväksytty yhdeksi ilmastonmuutoksen hillitsemisen keinoksi globaalissa mittakaavassa.”

Hän ihmetteli, että Suomeen ei ole rakennettu esimerkiksi yhtään suurta puusiltaa vuosikausiin.

"Muissa Pohjoismaissa puusiltojen kysyntä on kasvanut, Teknisesti puusillat ovat nopeita toteuttaa ja kustannuksiltaan erittäin kilpailukykyisiä. Tässä on skarppauksen paikka."

Myös maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) korosti puun merkitystä sekä ilmastonmuutoksen torjunnalle että Suomen biotalousstrategialle. Hän vaati puutuoteviennin jalostusasteen nostoa.

"Kun puurakentaminen on kansainvälisesti vahvassa kasvussa, Suomen tulee vastata tähän kasvuun toimittamalla valmiita puurakentamisen ratkaisuja, sen sijaan että viemme matalan jalostusasteen tuotteita", Leppä peräsi. 

Forecon Oy:n johtava neuvonantaja Pekka Pajakkala kertoi, että puu menetti uusien talojen runkomateriaalina johtoaseman betonille vuonna 2014. Syynä siihen oli omakotitalorakentamisen voimakas väheneminen.

Julkisivumateriaaleissa puu on säilyttänyt markkinajohtajuuden.

Pajakkalan mukaan puuala on reagoinut rakennemuutokseen ja kehittänyt uusia tuotteita. Hän uskoo niiden kääntävän puun osuuden takaisin kasvuun.

Rakentaminen lisääntyi Suomessa viime vuonna lähes 9 prosenttia. Kasvua veti kerrostalorakentaminen, joka kasvoi noin kolmanneksella.

Puualalle tärkeän kuluttajavetoisen rakentamisen kasvun on odotettu vauhdittuvan tänä vuonna, mutta kasvuvauhti on jäänyt odotettua pienemmäksi. Niin on etenkin omakotitalojen osalta.

"Tänä vuonna rakentaminen kasvaa vielä hyvää vauhtia eli noin 4 prosenttia. Ensi vuonna kasvu puolittuu alle 2 prosenttiin", Pajakkala ennusti.

Aiheeseen liittyvät artikkelit