Metsä

Kartellikäräjät: Käräjäoikeus hylkäsi Suuren Savotan jatkoaika-anomuksen

Metsä 21.12.2017

Käräjäoikeus huomauttaa, että valitusaikaa hovioikeuteen on jo pidennetty. Laillista perustetta jatkoajalle ei nyt ole.


Jaana Kankaanpää
Käräjäoikeus on antanut asian laajuuden vuoksi valitusaikaa hovioikeuteen kaikkien Suuren Savotan metsänomistajien osalta helmikuun loppuun.

Helsingin käräjäoikeus on hylännyt Suuri Savotta -kanneryhmään kuuluvan metsänomistaja Tapio Rasin hakemuksen, että käräjäoikeus pidentäisi metsänomistajan valitusaikaa hovioikeuteen.

Hakemus valitusajan pidennyksestä koskee Helsingin käräjäoikeuden päätöstä, jolla käräjäoikeus hylkäsi Rasin Metsäliitolta, Stora Ensolta ja UPM:ltä vaatimat vahingonkorvaukset puukartellin aiheuttamista puukauppatulojen menetyksistä.

Käytännössä Rasin anomus oli pilotti, jolla haettiin linjausta kaikkiin mahdollisiin Suuren Savotan jatkoaikahakemuksiin.

Suureen Savottaan kuuluvien 486 metsänomistajan pitää ilmoittaa ensi vuoden helmikuun loppuun mennessä, aikooko valittaa korvauskanteet hylkäävästä käräjäoikeuden päätöksestä hovioikeuteen.

Rasi pyysi hakemuksessaan, että valituksen uusi määräpäivä olisi 31.12.2018. Hän halusi jatkoaikaa erityisesti siksi, että tietäisi oman valitusratkaisunsa pohjaksi, kuinka Helsingin hovioikeus ratkaisee siellä parhaillaan olevan Metsähallituksen valituksen vahingonkorvausten hylkäyksestä.

Käräjäoikeus toteaa torstaina antamassaan ratkaisussa, että tällaista harkinta-ajan myöntämismahdollisuutta laki ei tunne.

Käräjäoikeus huomauttaa myös, että Suuren Savotan metsänomistajille on jo annettu valituksen tekoon lisäaikaa. Rasin kannetta koskeva tuomio annettiin 19.10.2017. Oikeudenkäymiskaaressa säädetty valituksen määräpäivä olisi ollut 20.11.2017.

Käräjäoikeus on asian laajuuden vuoksi pidentänyt valitusaikaa kaikkien Suuren Savotan metsänomistajien osalta kuitenkin helmikuun loppuun. Ensimmäiset Suuren Savotan tuomiot annettiin jo elokuun lopussa.

Käräjäoikeuden nyt antamasta valitusajan pidennystä koskevasta hylkäävästä päätöksestä voi valittaa hovioikeuteen. Valituksen määräpäivä on 22.1.2018.

Aiheeseen liittyvät artikkelit