Metsä

Metsäteho: Sopimus metsäkonetiedon käytöstä on vain suositus

Metsä 21.12.2017

MTK harmistui metsänomistajien syrjäyttämisestä.


Jarmo Palokallio
Metsätehon mukaan metsäkonetiedon pelisääntösuositus on metsänomistajan kannalta tärkeä askel parempaan suuntaan.

MT uutisoi aiemmin tänään MTK:n harmistuneen metsäkoneiden keräämän tiedon käyttöä koskeneesta sopimuksesta, jonka laadinnassa metsänomistajat sivuutettiin täysin. Metsätehon mukaan kyse ei ole sopimuksesta vaan suosituksesta.

Metsäkoneiden keräämän tiedon omistuksesta ja käytöstä laaditun suosituksen takana ovat metsäyhtiöt, koneyrittäjät ja konevalmistajat. MTK pitää ihmeellisenä, ettei metsänomistajien edustajaa otettu neuvotteluihin mukaan, vaikka metsäkoneiden keräämä tieto koskee heidän omaisuuttaan.

"Metsäkonetietojen omistusta ja käyttöä koskevien pelisääntöjen laadinnassa oli lähtökohtana, että alalle on hyvä saada yhteisesti keskustellut ja metsäkonetiedon tuottajien ja käyttäjien hyväksyttävissä olevat periaatteet ja toimintatavat, mutta mitään varsinaista sopimusta ei jo kilpailuoikeudelliset velvoitteet huomioidenkaan ole syytä tehdä. Tästä työryhmässä mukana olleet juristit olivat hyvin tarkkoja", toteaa erikoistutkija Tapio Räsänen Metsätehosta.

Räsäsen mukaan tekstissä ei missään kohtaa puhuta laaditusta suosituksesta sopimuksena. Suositus ei siten ole metsäkonetyön osapuolia velvoittava.

"Mitä tulee itse asiaan eli metsänomistajien sivuuttamiseen suosituksen laadinnassa, pääasiallisena perusteena siihen oli, että metsäkoneissa tietojen tuottaminen, hallinta ja käyttö on keskeinen osa korjuu- ja metsänhoitopalveluita, jossa sopimusosapuolina ovat urakanantajat ja koneyrittäjät. Konevalmistajilla ja tietojärjestelmien toimittajilla puolestaan on tässä merkittävä rooli tiedon käsittelijöinä."

Räsäsen mukaan metsänomistajilla ei ole tässä välitöntä roolia, koska metsäkonetiedot koskevat nykyisellään pääasiassa koneiden ohjausta ja työmaaohjeita, kaadetun puutavaran mittausta sekä koneiden tuottavuus- ja ajankäyttötietoja.

"Toistaiseksi ei ole olemassa sovelluksia, joilla pystyttäisiin tuottamaan jäävää puustoa koskevaa tietoa hakkuun jälkeen. Kun näitä joskus toivottavasti tulee, pelisäännöt koskettavat jo metsänomistajiakin. Tarkoituksena onkin, että pelisääntöjä tarkistetaan ja päivitetään vuosittain tarpeen mukaan."

Räsänen pitää pelisääntösuositusta metsänomistajan oikeusturvan kannalta ehdottoman tärkeänä askelena parempaan suuntaan, koska siinä on erityisesti kiinnitetty huomiota metsänomistajaa koskevien henkilötietojen käsittelyyn ja hallintaan uuden EU:n tietosuoja-asetuksen velvoitteiden huomioimiseksi.

MTK:n metsäjohtaja Juha Hakkarainen ihmettelee kahta enemmän, miksi metsänomistajia ei kelpuutettu mukaan, jos asia on heidän kannalta niin tärkeä.

"Sillä ei oikeastaan väliä, mikä on paperin nimi, jos kysymyksessä on tiedon omistusta, käyttöä ja käsittelyä koskevat periaatteet", Hakkarainen toteaa.

MT:n alkuperäinen juttu.

Aiheeseen liittyvät artikkelit