Metsä

Versowoodilta lähtee koko juna sahatavaraa Kouvolasta Kiinaan

Metsä 21.12.2017

Ensimmäisessä rautateitse Kiinaan lähetettävässä sahatavaratoimituksessa menee noin 2 000 kuutiometriä.


Tarmo Valmela/PhotoDance Valmela
Versowoodin sahatavaraa lastattiin konteissa junanvaunuihin Kouvolassa tiistaina.

Ensimmäisen erän sahatavaraa rautateitse Suomesta Kiinaan on määrä lähteä huomenna perjantaina Kouvolasta.

Junan pituus on 41 vaunua ja siihen lastattiin tällä viikolla yhtä monta konttia Versowoodin sahatavaraa, yhteensä noin 2 000 kuutiometriä.

Suomalainen sahatavara kulkee Kiinaan meritse yleensä konttilaivoissa. Tänä vuonna sahatavaraa on mennyt myös muutamissa bulkkirahtilaivoissa.

Rautatiekuljetuksen Kiinaan on arvioitu olevan korkean hinnan vuoksi mahdotonta. Rautatierahdin hinta on ollut suomalaisten alan toimijoiden mukaan yli kaksinkertainen merikuljetukseen verrattuna.

Versowoodin myyntijohtajan Eero Valion mukaan aloite rautatiekuljetukseen tuli Versowoodin kiinalaiselta asiakkaalta, joka toimii sisämaassa.

Kiinalaisen asiakkaan kanssa muutettiin kaupan toimitusehtoa niin, että Versowood toimittaa sahatavaran Kouvolassa junanvaunuun lastattuna. Näin rahtihinta Kiinaan jää kiinalaisen asiakkaan huoleksi.

Alalla pidetään todennäköisenä, että suomalaisten saamat tarjoukset rautatierahtihinnoista Kiinaan poikkeavat hinnoista, joita kiinalaiset asiakkaat mahdollisesti maksavat.

Kiinalaisilla suurilla toimijoilla lienee enemmän neuvotteluvoimaa Venäjän rautateiden rahtihinnoitteluun kuin suomalaisilla sahayrityksillä. Todennäköisenä pidetään myös, että Kiinan valtio subventoi eli maksaa osan kiinalaisten asiakkaiden rautatierahdista.

Rautatiekuljetusten tukeminen liittyy Kiinan valtion suunnitelmiin vahvistaa maan keski- ja länsiosien taloudellista kehitystä investoimalla infrastruktuuriin.

Versowood ei ole toistaiseksi käynyt Valion mukaan neuvotteluja muista mahdollisista rautatiekuljetuksista kiinalaisille asiakkaille.

"Pidän kyllä mahdollisena, että ensi vuoden aikana asiaan palataan", Valio sanoo.

Sahatavaran vienti Suomesta Kiinaan on kasvanut viime vuosina kovaa vauhtia. Kiina on jo suomalaisen sahateollisuuden suurin vientikohde. Viime vuonna ylitettiin miljoonan kuutiometrin raja. Tänä vuonna vientimäärän arvioidaan nousevan 1,7 miljoonaan kuutiometriin.

Versowood vie itsenäisistä sahayrityksistä ylivoimaisesti eniten sahatavaraa Kiinaan, tänä vuonna noin 300 000 kuutiometriä. Alan arvioiden mukaan Metsä Group vie saman verran. Seuraavaksi suurimpia ovat UPM ja Stora Enso.

Aiheeseen liittyvät artikkelit