Metsä

Ennätyshakkuut käynnistivät keskustelun kestävyydestä: "Viimeksi siitä on puhuttu näin paljon 2000–luvun alussa"

Metsä 27.12.2017

MTK iloitsee, että jopa kuitupuun kysyntä on kasvanut. Kuitupuun hinta ei kuitenkaan ole kasvanut merkittävästi.


Jukka Pasonen
Tukki- ja kuitupuun hintaero kasvaa. Kuusitukkikuution hinta hipoo 60 euroa. Kuitupuunkin hinnassa on pientä nousua.

Puunkorjuu ja puukauppa kävivät tänä vuonna ennätystahtiin, vaikka loppuvuodesta vaivasikin vaikea kelirikko.

Parhaiten kysyntää on ollut kovan maan havutukista. Sahatavaran vienti on vetänyt.

Rastin voinee vetää seinään, sillä Pohjois-Suomessa on kiitelty, että kuitupuunkin kysyntä on viimein vilkastunut.

"Alkuvuodesta kuitupuukauppa tökki, mutta nyt näyttää valoisalta", MTK:n kenttäpäällikkö Markku Ekdahl toteaa.

Tarvetta uusille kuitupuuta käyttäville investoinneille kuitenkin on, sillä ylitarjontaa on edelleen. Esimerkiksi Kainuussa kuitupuun hakkuusuunnitteesta korjataan vain noin puolet.

Metsäkeskuksen metsäjohtajalle Anna Rakemaalle päällimmäisenä tästä metsävuodesta on jäänyt mieleen yhteiskunnallinen keskustelu, jonka lisääntyneet hakkuut ovat saaneet aikaan.

"Metsätalouden kestävyys on noussut isoon keskusteluun. Viimeksi metsätalouden kestävyydestä puhuttiin näin paljon 1990-luvulla, kun metsänhoidon suosituksia tehtiin, ja 2000-luvun alussa, kun Metso-ohjelma alkoi."

Rakemaan mielestä on ehdottomasti hyvä asia, että metsätalouden kestävyydestä keskustellaan.

Metsänhoitointo ei varsinaisesti ole Suomessa lisääntynyt. Rakemaan mukaan taimikon varhaishoito on kuitenkin uutena kemeratuettuna työlajina osoittanut suosionsa.

"Se on aktivoinut jo valmiiksi aktiivisia metsänomistajia hoitamaan nuoria metsiään", Rakemaa sanoo.

Kemeratukien haku ja maksatus ovat tänä vuonna pelanneet suhteellisen hyvin, Ekdahl kiittelee.

"Nyt pitäisi vain saada hankkeita käyntiin."

Rahaa jää käyttämättä toistakymmentä miljoonaa euroa.

Rakemaan mukaan se ei ole kovin poikkeuksellista, sillä viime vuodelta käyttämättä jäänyt 11 miljoonaa euroa lisättiin tämän vuoden budjettiin.

"Raskaan kemeran eli tie- ja ojankunnostushankkeita on ollut vähän."

Lakihankkeista keskeinen on ollut metsätietolaki, johon saatiin syksyllä ratkaisu.

Rakemaa on lakiin tyytyväinen. Muun muassa kaukokartoituksella kerättävää ympäristötietoa tulee vapaasti saatavaksi sähköiseen palveluun.

MTK pitää tärkeänä, ettei tietoja voi hakea metsänomistajan henkilötiedoilla.

Aiheeseen liittyvät artikkelit