Metsä

Sahayritykset odottavat sahatavaran kysynnän vahvistuvan: "Markkinatilannetta ei voi moittia"

Metsä 29.12.2017

Mäntysahatavaran hinta elpyy kaupan vilkastuessa Pohjois-Afrikkaan.


Tarmo Valmela/PhotoDance Valmela
Versowoodin sahatavaraa lastattiin Kiinaan meneviin junanvaunuihin Kouvolassa viime viikon tiistaina. Ensimmäinen rautateitse Suomesta Kiinaan lähetetty sahatavaratoimitus oli kooltaan noin 2 000 kuutiometriä.

Sahatavaran vienti nousee tänä vuonna uuteen ennätykseen yli yhdeksään miljoonaan kuutiometriin. Sahayritykset odottavat kysynnän vahvistuvan entisestään ensi vuonna.

"Markkinatilannetta ei tässä voi oikein moittia. Sahatavaran kysyntänäkymät ovat varsin hyvät, kun myös männyn tilanne on paranemassa", Sahateollisuus ry:n toimitusjohtaja Kai Merivuori arvioi tulevaa.

Mäntysahatavaran perinteisissä vientikohteissa Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän maissa kauppa on vilkastumassa.

Suomalaisen männyn suurimpaan ostajamaahan Egyptiin vientimäärä laski tämän vuoden alkupuolella, mutta nyt myynti sinne on Merivuoren mukaan jälleen elpymässä.

Egyptin piristyneeseen kysyntään vastaaminen saattaa olla jo paikoin hieman haasteellista, koska mäntysahatavaran vienti Kiinaan on kasvanut merkittävästi.

Merivuori muistuttaa, että hyvästä kysynnästä huolimatta suomalaisten sahayritysten kansainvälinen kilpailukyky ja sen seurauksena kannattavuus on yhä kehno.

Hän viittaa kanadalaisen Wood Markets Inc:n selvitykseen, missä vertailtiin sahateollisuuden kannattavuutta 37 alueella eri puolilla maailmaa. Selvitys kertoo, että vain suomalaiset sahat tekivät tappiota vuonna 2016.

Keitele Groupin hallituksen puheenjohtajan llkka Kylävainion mukaan ala on parin–kolmen huonon vuoden jälkeen pääsemässä normaaliin tilanteeseen.

"Ensi vuoden ensimmäinen neljännes on myyty ja uskotaan, että tavara menee kaupaksi ensi vuonna. Hinnat tosin eivät ole hääppöisiä vielä."

Keitele Group on investoimassa Alajärven sahalle 32 miljoonaa euroa. Laajennustöiden pitäisi valmistua niin, että koekäyttö alkaa ensi kesänä elokuun ensimmäisenä päivänä.

Nyt Alajärvellä on sahattu 120 000 kuutiometriä sahatavaraa vuodessa.

Investoinnin myötä Alajärven sahan tuotanto nousee yli kaksinkertaiseksi 300 000 kuutiometriin vuodessa. Täyteen vauhtiin on määrä yltää vuonna 2019.

"Investoimme kilpailukykyyn ja haemme tehokkuutta. Näin voimme tehdä asiakkaiden erikoistuotteet ja tarjota palvelut", Kylävainio sanoo.

Koko Keitele Groupin sahatavaran tuotanto kasvaa miljoonaan kuutiometriin. Kapasiteetiltaan se on Suomen toiseksi suurin itsenäinen sahayritys.

Suomen suurimman itsenäisen sahayrityksen Versowoodin myyntijohtaja Eero Valio toteaa konsernin tuoreessa Versio-lehdessä, että mäntysahatavaran hintaan on saatu kaikilla markkinoilla pieniä korotuksia.

"Kysynnän voimistuessa hintojen uskotaan jatkavan nousua. Kuusen hinta on riippuvainen Aasian imusta, mutta korotukset ovat todennäköisiä ensimmäisellä kvartaalilla."

Kaupanteko on ollut vahvasti Kiina-vetoista. Suomalaisen sahatavaran vienti Kiinaan nousee tänä vuonna 1,7 miljoonaan kuutiometriin, viime vuonna määrä ylitti miljoonan kuutiometrin rajan.

Aasian avainaseman voi Valion mukaan nähdä myös uhkana, mikäli markkinoilla tapahtuisi jotain, joka horjuttaisi kaupantekoa.

Toisena epävarmuustekijänä hän pitää valuuttakursseja. Sahatavarakauppaa tehdään dollarimääräisenä, eikä kurssikehitys ole tänä vuonna ollut suomalaisten sahurien kannalta suotuisa dollarin arvon heikettyä euroon verrattuna.

Kaiken kaikkiaan Valio näkee sahatavaramarkkinoilla paljon myönteistä.

"Kotimaan virkistyminen sekä jatkuvat uudet kyselyt ympäri maailmaa avaavat uudenlaisia mahdollisuuksia."

Aiheeseen liittyvät artikkelit