Metsä

Oikeus: Puukaupan tarjousvertailuun ei pidä laskea mukaan bonuksia

Metsä 03.01.2018

Bonukset huomioidaan vain, jos ne ovat mukana tarjouspyynnössä.


Jarmo Palokallio
Hämeenlinnan hovioikeuden mukaan puukaupan hintavertailuihin ei pidä laskea mukaan bonuksia, ellei niitä ole tarjouspyynnössä mainittu.

Hämeenlinnan hallinto-­oikeuden mukaan puukauppatarjousten vertailussa ei pidä ottaa huomioon bonuksia ja muita ostajan tarjoamia etuja, jotka eivät ole tarjouspyynnön mukaisia. Oikeuden mukaan ne saattavat ostajat eriarvoiseen asemaan.

Hallinto-oikeuden viime vuoden lopulla antama päätös koskee Hankasalmen kunnan tekemää puukauppaa.

Alkuperäisen tarjouskilpailun voitti Stora Enso 118 624 euron tarjouksella. Metsä Groupin tarjous oli 113 885 euroa. Metsä Group valitti asiasta kunnalle. Yhtiön mukaan sen tarjous oli parempi, kun mukaan lasketaan bonukset. Niiden kanssa Metsä Groupin tarjous nousi 120 864 euroon.

Valituksen jälkeen Hankasalmen kunta muutti päätöstään ja antoi kaupan Metsä Groupille. Stora Enso ei tyytynyt tappioonsa vaan valitti asiasta Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Kunnanhallitus kertoi oikeudelle, että Metsä Groupin tarjoama bonus voidaan käyttää metsänhoitosopimuksen mukaisiin töihin. Siksi se hyväksyi Metsäliiton oikaisuvaatimuksen ja piti yhtiön tarjousta tarjouspyynnön mukaisena.

Stora Enso kertoi tehneensä tarjouksensa tarjouspyynnön mukaisesti yksikköhintoina. Yhtiön mukaan tarjouspyynnössä ei ollut mainintaa mahdollisista kaupan bonuksista tai metsänhoitotöiden toteutukseen liittyvistä asioista.

Stora Enso ilmoitti, että jos tarjouspyynnössä olisi kysytty bonusta, yhtiö olisi tarjonnut kyseisestä puuerästä 2 867 euron bonuksen, jonka kunta olisi voinut hyödyntää metsänhoitotöissä tai seuraavan kaupan yhteydessä.

Stora Enson valitus kannatti. Hallinto-oikeus kumosi kunnan aiemman, Metsä Groupin eduksi tekemän päätöksen.

Hallinto-oikeuden mukaan tarjoajien on voitava luottaa, että tarjousten vertailu tehdään tarjouspyynnössä ilmoitetuilla perusteilla. Metsäliitto Osuuskunnan tarjoaman bonuksen laskeminen mukaan kauppahintaan vaaransi tarjoajien tasapuolisen kohtelun. Kunnanhallituksen päätös oli siten lainvastainen.

MTK:n tutkimuspäällikkö Erno Järvinen näkee hallinto-­oikeuden päätöksen selkeyttävän puukauppatarjousten vertailua.

”Tarjoukset vertaillaan niiden tietojen perusteella, mitä tarjouspyynnössä on annettu. Tarjousten vertailussa ei oteta huomioon niitä seikkoja, mitä ei ole pyydetty tarjoukseen mukaan.”

MTK:n kenttäpäällikkö Lauri Tapio kertoo, että puukauppatarjouksia vertailevilla metsänhoitoyhdistyksillä on ollut asiasta eniten vääntöä juuri Metsä Groupin kanssa. Se haluaa laskea puukauppaan mukaan Metsäliitto Osuuskunnan lisäosuuksien ja erilaisten bonusten vaikutukset. Myös muilla suurilla puunostajilla on erilaisia puukauppaan liittyviä metsänhoitopaketteja, mutta yleensä ne liittävät bonuksensa puukauppatarjoukseen vain pyydettäessä.

Metsä Group ei halua Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöstä kommentoida.

Aiheeseen liittyvät artikkelit