Metsä

Puusta aletaan tehdä rehua lehmille Kemijärvellä – Aalto-yliopisto ja Andritz sopivat yhteistyöstä

Metsä 08.01.2018

Kemijärven biojalostamosta on tulossa ensimmäinen teollinen tuotantolaitos, joka valmistaa mikrokiteistä sellua Aalto-yliopiston kehittämällä teknologialla.


Boreal Bioref
Boreal Biorefin tehdas Kemijärvellä olisi näyteikkuna AaltoCell -teknologialle, jota Andritz tarjoaa maailmanlaajuisesti.

Aalto-yliopisto ja selluteollisuuden laitteita valmistava Andritz ovat sopineet yhteistyöstä, kuinka mikrokiteistä selluloosaa (mcc) tuottava AaltoCell -teknologia kaupallistetaan maailmanmarkkinoille.

Mikrokiteinen selluloosa on lähes sataprosenttisesti selluloosaa, joka sulaa märehtijöiden elimistössä helposti ja antaa hyvin energiaa.

Aalto-yliopiston professorin Olli Dahlin mukaan mikrokiteisen sellun lupaavimmat markkinat ovat juuri eläinrehuteollisuudessa.

"Meidän teknologiallamme mcc:tä voidaan tuottaa ekologisesti ja tehokkaasti eläinrehuteollisuuden raaka-aineeksi. Näin peltoalaa säästyy viljelyyn, mikä on elintärkeää ihmiskunnan ruoantuotannon kannalta", Dahl sanoo.

Mikrokiteisen sellun hinta on tavalliseen havupuuselluun verrattuna yli kolminkertainen. Arvokasta mcc:tä on siksi käytetty nykyisin lähinnä lääke- ja elintarviketeollisuudessa.

Aalto-yliopiston kehittämällä AaltoCell -teknologialla mcc:n tuotantokustannukset on saatu tähänastisia menetelmiä huomattavasti pienemmiksi.

AaltoCell -teknologia on ollut alusta asti olennainen osa Boreal Biorefin ja kiinalaisen Camcen Kemijärvelle suunnittelemaa biojalostamoa, joka valmistaisi mäntykuitupuusta ja sahahakkeesta mikrokiteisen sellun lisäksi tavallista havupuusellua sekä tekstiileihin käytettävää liukosellua.

Investointipäätöstä Kemijärven tehtaasta odotetaan tämän kuun aikana.

Jos hanke toteutuu, Andritz toimittaa ainakin mikrokiteistä sellua valmistavan laitteiston Kemijärvelle.

Kemijärven tehtaasta tulisi näin näyteikkuna teknologialle, jota Andritz tarjoaa maailmanlaajuisesti.

Dahlin mukaan mcc-laitteisto asennetaan osaksi sellutehtaan normaalia kuitulinjaa.

Boreal Bioref ei ole julkistanut laitetoimittajia. Todennäköistä on, että toimittajat ovat samat kuin Metsä Groupin biotuotetehtaalle Äänekoskelle.

Äänekoskelle kuitulinjan päätoimittaja oli Andritz, kemikaalikierto tuli Valmetilta.

Aalto-yliopiston ja Andritzin sopimus sisältää kaupallistamisen lisäksi monivuotisen tutkimusyhteistyön, jonka tavoitteena on kehittää AaltoCell -teknologialla tuotetusta mikrokiteisestä selluloosasta uusia korkean jalostusarvon biotuotteita.

Tähän asti kalliit tuotantokustannukset ovat rajoittaneet mcc:n käyttöä, mutta tulevaisuudessa sille voi Dahlin mukaan löytyä käyttökohteita usealla eri teollisuuden alalla. Lisäksi valmistusprosessissa syntyvistä sokereista voidaan valmistaa biopohjaisia kemikaaleja, kuten etanolia.

Andritzilla on yksinoikeus AaltoCell -teknologian käyttöön. Aalto-yliopisto saa teknologian käytöstä rojaltituloja.

Tulomahdollisuuksia Dahl luonnehtii Aalto-yliopiston tutkimustyön kannalta merkittäviksi.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT