Metsä

Marraskuun hakkuut jäivät viimevuotisesta, mutta pysyivät silti keskimääräistä suurempina

Metsä 10.01.2018

Kelirikko jarrutti puunkorjuuta Etelä-Suomessa.


Jarmo Palokallio
Kelirikko jarrutti hakkuita marraskuussa.

Marraskuussa hakattiin puuta teollisuuden käyttöön 5,3 miljoonaa kuutiometriä. Hakkuukertymä jäi 5 prosenttia viimevuotista pienemmäksi.

Etelä-Suomessa korjuukelit olivat kurjat. Maa pysyi märkänä ja ojat olivat täynnä vettä. Siitä huolimatta tilastoihin päätynyt hakkuumäärä nousi keskimääräistä suuremmaksi. Tosin niin, että Luonnonvarakeskusten tilastojen kattavuus on muuttunut, joten vertailu viime vuoteen ei mene aivan yksi yhteen.

Marraskuun hakkuista tukkia oli 2,6 ja kuitupuuta 2, 8 miljoonaa kuutiota. Tukin hakkuut pysyivät lähempänä viimevuotista tasoa. Kuitupuun hakkuut vähenivät 6 prosentilla.

Yksityismetsistä puuta korjattiin 4,2 miljoonaa kuutiota. Siitä metsäomistajat myivät pystykaupoilla 3,9 miljoonaa kuutiota.

Metsäteollisuusyhtiöiden omista metsistä ja valtion metsistä hakattiin puuta 1,1 miljoonaa kuutiometriä, mikä on 15 prosenttia viimevuotista enemmän.

Energiapuuta marraskuussa korjattiin 269 000 kuutiometriä, josta 78 000 kuutiometriä oli karsittua rankaa ja kokopuuta.

Aiheeseen liittyvät artikkelit