Metsä

Ympäristöprofessori: Äänekosken tehdas on hyvä hiilinieluille, Kaidin Kemin hanke huono

Metsä 12.01.2018 Tampere

Raakapuun jalostaminen nestemäiseksi polttoaineeksi on huono hiilinieluratkaisu, sanoo professori Pekka Kauppi.


Petteri Kivimäki
Metsä Groupin Äänekosken tehtaalla lastataan saapuvaa puuta.

Suomen puuvaroja voidaan käyttää monenlaisilla tavoilla, mutta kaikki niistä eivät ole kestävyyden näkökulmasta yhtä hyviä.

Ympäristönsuojelun professori Pekka Kauppi Helsingin yliopistosta pohdiskeli tiistaina Puhutaan metsästä -tapahtumassa sitä, pitäisikö Suomen puuvaroja säästää vai käyttää, jotta toiminta olisi kestävää hiilivarastojen näkökulmasta.

Hän korosti, että Suomen metsän säilyvät voimakkaana hiilinieluna vain, jos puuta hakataan ja tilalle tulee uusia, kasvavia puita, jotka käyttävät paljon hiilidioksidia. Hakkuiden lopettaminen olisi hänen mukaansa huono ratkaisu. Vanhassa puustossa kasvu hyytyy ja sen myötä myös hiilen sidonta.

Kauppi otti kantaa myös siihen, pitäisikö hiilenkierron näkökulmasta tavoitella vain pitkäikäisiä puutuotteita.

"Tukista vain osa voi päätyä pitkäikäisiin tuotteisiin. Myös kuitupuun hakkaaminen harvennushakkuissa on järkevää, koska sillä lailla saadaan kasvatettua järeää tukkia."

Hän muistutti, että yhdestä ja samasta puuerästä syntyy sekä pitkäikäisiä että lyhytikäisiä tuotteita ja lisäksi saadaan sähköä ja lämpöä.

”Jos kuitupakkaus korvaa muovipakkauksen, lyhytikäisyydestä ei ole vahinkoa.”

Kauppi otti myös käytännön esimerkkejä hyvistä ja huonoista hiilinieluratkaisuista.

"Äänekosken tehdas on hyvä hiilinieluratkaisu. Se lisää uusiutuvan energian osuutta Suomessa yli kahdella prosenttiyksiköllä."

Lisäksi se tuottaa uusiutuvaa energiaa myös keskitalvella, jolloin energiantarve on suuri mutta esimerkiksi tuulivoimaa saadaan niukasti. Metsä Groupin uusi jättitehdas valmistui Äänekoskelle viime syksynä.

Huonoina hiilinieluratkaisuina hän piti sellaisia, joissa raakapuuta jalostetaan nestemäiseksi polttoaineeksi.

"Prosessi on kallis ja energiahyötysuhde on huono."

Kauppi ei tässä esimerkissä maininnut mitään yritystä nimeltä, mutta kiinalaisyhtiö Kaidin suomalainen tytäryhtiö suunnittelee Kemiin biojalostamoa, joka käyttäisi raaka-aineenaan energiapuuta, hakkuutähteitä ja metsäteollisuuden sivutuotteita. Valmiit tuotteet olisivat uusiutuvaa dieseliä ja bensiiniä.

Toinen huono hiilinieluratkaisu on hänen mielestään kantojen nosto.

"Kustannukset ovat korkeat ja siitä on enemmän haittaa kuin hyötyä uuden puuston kasvulle."

Autoilussa pitäisi ympäristönsuojelun professorin mielestä aivan ensimmäisenä miettiä sitä, kuinka suurilla ajoneuvoilla teillä huristellaan.

"Tosi helppo asia olisi se, että ajettaisiin kohtuukokoisilla autoilla. Sama koskee myös sähköautoja. Kalliitakin autoja on saatavana vähäpäästöisinä. Sen jälkeen voi miettiä polttoaineratkaisuja."

Puhutaan metsästä -tapahtuman Tampereella järjesti Suomen metsäkeskus.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT