Metsä

Presidentti vahvisti metsätietolain uudistuksen – Ympäristötiedot vapaasti verkkoon maaliskuun alussa

Metsä 12.01.2018

Muun muassa metsävaratietoja, metsänkäyttöilmoituksia ja kemera-hakemuksia pääsee katsomaan verkossa ilman kirjautumista.


Markku Vuorikari
Metsään.fi -palvelussa metsänomistaja voi kirjautumalla tarkastella tilatietojaan. Jatkossa avoimessa osiossa voi kuka tahansa tutkia ilman kirjautumista julkisiksi määriteltyjä ympäristötietoja kuten metsänkäyttöilmoituksia.

Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmää koskeva lakimuutos on vahvistettu tänään.

"Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmän julkisia ympäristötietoja voidaan lain voimaantulosta eli 1.3.2018 lukien luovuttaa ilman nykyisiä tietojenluovutusmenettelyjä", tiedottaa maa- ja metsätalousministeriö.

Julkisia ympäristötietoja ovat muun muassa metsävaratiedot sekä metsänkäyttöilmoituksia ja kestävän metsätalouden rahoituslain hakemuksia ja ilmoituksia koskevat tiedot. Näitä tietoja pääsee katselemaan jatkossa metsäkeskuksen Metsään.fi -palvelun kautta. Palveluun tulee uusi Avoin metsätieto -osio, joka ei vaadi kirjautumista.

Muutos ei koske nimi-, osoite- tai muuta yhteystietoja eikä henkilötunnuksia. Kyseisten tietojen luovutusta koskevat jatkossakin henkilötietojen suojaa koskevat rajoitteet.

Ministeriön mukaan metsävaratietojen käytön tehostaminen yhdessä muiden metsäpoliittisten keinojen kanssa tukee Suomen tavoitetta lisätä hakkuita ja aktivoida metsänhoitoa.

"Tietovarantojen julkisen saatavuuden parantaminen luo edellytyksiä uuden liiketoiminnan ja palveluiden syntymiselle ja auttaa kehittämään metsätietoinfrastruktuuria muun muassa sujuvan puukaupan tueksi", ministeriö kehuu uudistusta.

Uudistusta on valmisteltu jo vuosia. Se herätti välillä kovaa keskustelua tietosuojasta, mutta viime vuoden aikana asiaan löydettiin kompromissiratkaisu.

EU:n metsätietokovistelu sai alkunsa suomalaisen valituksesta

Aiheeseen liittyvät artikkelit