Metsä

Elenian maakaapelointiurakka etenee: 70 000 kilometrin sähköverkosta maan alla jo noin 40 prosenttia

Metsä 26.01.2018

Sähköyhtiö on kohdannut tämän vuosikymmenen aikana parisenkymmentä suurhäiriötä.


Rami Marjamäki
Elenia kartoittaa sähkölinjoja sekä helikopterikuvauksilla että maastokäynneillä.
Elenia kartoittaa sähkölinjoja sekä helikopterikuvauksilla että maastokäynneillä.
Rami Marjamäki
Elenian käyttökeskuksessa seurataan sähköverkon tilannetta. Verkkojohtaja Jorma Myllymäki vaihtoi tietoja käyttökeskuksen käytönvalvojan Jorma Lehtisen kanssa.
Elenian käyttökeskuksessa seurataan sähköverkon tilannetta. Verkkojohtaja Jorma Myllymäki vaihtoi tietoja käyttökeskuksen käytönvalvojan Jorma Lehtisen kanssa.

Sähköyhtiö Elenia turvautuu sähkönjakelussa yhä enemmän maakaapelointiin. Sen avulla voidaan välttää lumen ja myrskyjen aiheuttamat jakeluongelmat.

Voimakkaan lumentulon aiheuttamat ongelmat eivät tänä ole juurikaan koetelleet Elenian ylläpitämiä sähkölinjoja. Edellisen kerran sähköverkkoyhtiötä piinasi suurhäiriö elokuun lopussa vuonna 2016. Tuolloin Rauli-myrsky kiusasi etenkin Hämettä, Pirkanmaata sekä Keski-Suomea.

Kaikkiaan Elenia on tämän vuosikymmenen aikana kohdannut parisenkymmentä suurhäiriötä.

Verkkojohtaja Jorma Myllymäen mukaan myrskyjen aiheuttamat vahingot ovat kuitenkin huomattavasti nopeampia korjata kuin lumen aikaansaamat ongelmat.

"Lumikuorma kaataa puita usein pitkällä aikavälillä. Mikäli jo alkaneiden ongelmien aikana tulee lisää raskasta lunta, eivät vaikeudet ainakaan helpota", Myllymäki sanoo.

Elenia on vuodesta 2009 lähtien panostanut voimakkaasti sähkölinjojen maakaapelointiin ehkäistäkseen myrskyjen ja lumen tuomia ongelmia. Yhtiön noin 420 000 asiakasta palvelevan vajaan 70 000 kilometrin sähköverkosta on tällä hetkellä siirretty maan alle noin 40 prosenttia.

"Määrä on tuplaantunut vuoden 2009 jälkeen. Tänä vuonna maakaapeloimme noin 3 000 kilometriä sähkölinjoja verkkoalueellamme Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Tavoite on maakaapeloida sähköverkostamme 70 prosenttia vuoteen 2028 mennessä", Myllymäki laskee.

Elenian maakaapelointi etenee asutuskeskuksista harvempaan asutuille alueille. Tämä on ymmärrettävää, sillä ensin turvataan sähkösaanti infrastruktuurin kannalta tärkeillä alueilla, missä asuu myös paljon ihmisiä.

Asutuskeskusten läheisyydessä sijaitsevat esimerkiksi sairaalat sekä kauppaliikkeet. Myös vuonna 2013 voimaan tullut sähkömarkkinalaki velvoittaa siihen, ettei taajamissa saa olla yli kuuden tunnin sähkökatkoksia.

Elenia tekee tänä vuonna metsissä ilmajohtotöitä noin tuhannen kilometrin matkalla. Käytännössä tämä tarkoittaa sähkölinjojen vierimetsän hoitoa raivauksilla sekä harvennushakkuilla.

"Kartoitamme sähkölinjojen tilanteen neljän vuoden välein helikopterikuvauksilla, ja teemme myös jonkin verran jalkaisin tapahtuvaa maastokartoitusta. Lennoilta saatu kuvamateriaali käydään huolellisesti läpi. Saamme kuva-aineiston avulla tarkkaa tietoa siitä, millaisia toimenpiteitä verkon jatkuvassa kunnossapidossa tarvitaan", Myllymäki kertoo.

Verkkojohtaja on tyytyväinen yhteistyöhön metsänomistajien kanssa, samaan suuntaan katsova näkemys löytyy yleensä helposti. Isännät eivät myöskään ole olleet työmiehiä vastassa kirveen kanssa.

"Näin ei ole onneksi käynyt, reilut yhdeksänkymmentä prosenttia metsänomistajiin tekemistämme yhteydenotoista sujuu erittäin positiivisesti. Monet metsänomistajat jättävät myös suosiolla sähkölinjojen lähellä olevien puiden kaadot tehtäväksemme turvallisuussyistä."

Tämän vuoden aikana työn alle menevissä kohteissa on aiemmin ollut myrskyjen tai lumikuormien aiheuttamia sähkökatkoja, eli niissä kaivataan toimenpiteitä. Metsätyöt ovat erittäin tärkeitä senkin vuosi, että näille kohdille ei ole lähivuosina tulossa maakaapelointia.

Puusto käsitellään metsänhoitosuositusten mukaan, Myllymäki painottaa.

"Se on tärkeää, sillä hyvin hoidetun metsän tuottoarvo paranee. Hakkuut tehdään pääsääntöisesti koneellisesti ja taimikonhoito metsurityönä. Urakoitsijat valitsevat kohteeseen sopivan toteutustavan."

Toimenpiteistä ei aiheudu kustannuksia metsänomistajille. Heille tarjotaan myös mahdollisuus osallistua yhteismyyntiin, eli metsänomistajat saavat kaadetuista puista kilpailukykyisen hinnan. Tärkeää on myös, että hoidettu metsä kestää hoitamatonta paremmin lumen painoa ja tuulten riepotuksia.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT