Metsä

UPM selvittää suuren biojalostamon rakentamista Kotkaan – kapasiteetti olisi yli kaksinkertainen Kaidiin verrattuna

Metsä 05.02.2018

Miljardiluokan hankkeesta alkaa ympäristövaikutusten arviointi. Biojalostamo käyttäisi kotimaisia metsätähteitä ja rypsin sukuista Uruguaysta tuotavaa Brassica carinataa.


Ville-Petteri Määttä
UPM:llä toimii Lappeenrannassa kapasiteetiltaan noin 100 000 tonnin biojalostamo. Kotkaan mahdollisesti rakennettava biojalostamo olisi kooltaan viisinkertainen.

UPM aloittaa ympäristövaikutusten arvioinnin (yva) kapasiteetiltaan 500 000 tonnin eli 500 miljoonaan litran biojalostamon mahdollisesta rakentamisesta Kotkan Mussaloon.

UPM:n biopolttoaineiden kehityksestä vastaava johtaja Petri Kukkonen sanoo, että suunnittelussa ollaan vasta lähtöviivalla.

Nyt alkavan yva-prosessin arvioidaan kestävän noin vuoden, minkä jälkeen UPM päättää seuraavista askelista. Sen tarkemmin Kukkonen ei tässä vaiheessa arvioi mahdollista investointipäätöstä tai hankkeen etenemisen aikataulua.

UPM:llä toimii Lappeenrannassa kapasiteetiltaan noin 100 000 tonnin biojalostamo, joka tuottaa uusiutuvaa dieseliä mäntyöljystä.

Kotkassa käytettäisiin eri raaka-ainepohjaa ja teknologiaa kuin Lappeenrannan biojalostamossa.

Kotkan biojalostamossa valmistettaisiin kehittyneitä liikenteen polttoaineita useista raaka-aineista.

"Selvitämme useiden uusien kestävien raaka-aineiden, kuten kotimaisten metsätähteiden sekä muiden tähteiden ja jätteiden, käyttöä. Lisäksi testaamme Uruguayssa biopolttoaineiden raaka-aineeksi sopivan Brassica carinatan talviviljelykonseptia. Rypsin sukuisen carinatan öljy olisi yksi mahdollinen raaka-aine Kotkassa", Kukkonen sanoo.

Hän toteaa, että investointiharkintaan vaikuttavat osaltaan myös kansalliset ja EU:n biopolttoaineita koskevat päätökset. EU:n linjausta uusiutuvan energian direktiivistä red II:sta odotetaan kevään kuluessa.

UPM:n mahdollinen Kotkan biojalostamon kapasiteetti olisi yli kaksinkertainen kiinalaisen Kaidin Kemiin suunnittelemaan biojalostamoon verrattuna. Kaidin hankkeen kapasiteetti olisi 225 000 tonnia eli 225 miljoonaa litraa puuperäistä biodieseliä ja -bensiiniä.

Kaidin hanke maksaisi noin 900 miljoonaa euroa. UPM ei tässä vaiheessa paljasta Kotkan suunnitelman kustannusarviota. Kysymys olisi joka tapauksessa miljardiluokan investoinnista.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT