Metsä

Tornator kasvatti voittoaan puun hintojen nousulla

Metsä 06.02.2018

Yhtiö osti uutta metsää 30 000 hehtaaria viime vuonna.


Jarmo Palokallio
Tornatorin tulos koheni kantohintojen nousun ansiosta. Yhtiön puunluovutukset pysyivät ennallaan, reilussa 3 miljoonassa kuutiossa.

Tornator teki viime vuonna hyvän tuloksen puun kovan kysynnän ja kantohintojen nousun siivittämänä. Yhtiön liikevoitto kohosi 72,4 miljoonaan ja liikevaihto 101,6 miljoonaan euroon.

Pääosa liikevaihdosta, 94,8 miljoonaa euroa, kertyi puunmyyntituloista. Puun luovutusmäärä pysyi edellisvuotisella tasolla, noin 3 miljoonassa kuutiossa, mutta puun hinta oli aiempaa korkeampi.

"Viime vuosi oli Tornatorille kannattavan kasvun vuosi. Ostimme uutta metsämaata yli 30 000 hehtaaria Suomessa ja Virossa. Uudet metsätilat ja pitkäjänteinen metsänhoito mahdollistivat kestävän hakkuusuunnitteen noston, mikä kohotti metsäomaisuuden arvoa", toimitusjohtaja Sixten Sunabacka toteaa.

Sunabackan mukaan Tornator pystyi tarjoamaan asiakkailleen huonoista korjuukeleistä huolimatta tilanteeseen sopivia hakkuukohteita.

"Solmimme uusia pitkäaikaisia puukauppasopimuksia, joilla varmistetaan puun tasainen menekki myös tulevaisuudessa. Tuottavuusohjelman ansiosta pystyimme tehostamaan toimintaamme ja parantamaan näin kannattavuuttamme tavoitteiden mukaisesti."

Hakkuiden ja tehokkaan metsänhoidon vastapainoksi Tornator suojeli lähes 1000 hehtaaria metsää ja lahjoitti Suomi 100 Luontolahjani kampanjassa 260 hehtaaria erilaisia arvokkaita kohteita pysyvään suojeluun.

Tornator odottaa myös tästä vuodesta vilkasta puukauppavuotta sekä Itämeren ympäristössä että Romaniassa.

"Lähtökohdat kannattavan kasvun jatkamiselle ovat hyvät. Toivottavaa on, että EU:n päätöksentekoelimissä tapahtuvat metsien hyödyntämistä koskevat ratkaisut luovat positiivisen investointi-ilmapiirin ja edesauttavat tehokkaasti ilmastonmuutoksen torjuntaa."

Tornator omistaa yhteensä noin 673 000 hehtaaria metsää Suomessa, Virossa ja Romaniassa.

Aiheeseen liittyvät artikkelit