Metsä

Drone lentoon ja laserkeilain reppuun – suomalaisstartup tuo uuden teknologian metsäsuunnitteluun

Metsä 08.02.2018 Yläne

Tarkka ja läpinäkyvä metsäsuunnittelu hyödyttää metsänomistajan lisäksi koko puunhankintaketjua.


Jaana Kankaanpää
"Dronen koko suhteessa lentoaikaan paranee jatkuvasti"; kertoo Silveren metsäasiantuntija Lauri Lähteenmäki. Yritys viimeisteli tammikuussa tuotekehitystään Yläneellä.
Jaana Kankaanpää
Jos dronella kerättyyn metsätietoon jää aukkoja, selvitetään ne reppulaserkeilaimen avulla. Helinä Poutamo testasi laitteen prototyyppiä Lauri Lähteenmäen avustuksella Yläneellä tammikuussa.
Jos dronella kerättyyn metsätietoon jää aukkoja, selvitetään ne reppulaserkeilaimen avulla. Helinä Poutamo testasi laitteen prototyyppiä Lauri Lähteenmäen avustuksella Yläneellä tammikuussa.

Metsävarojen arviointiin ja metsäsuunnitteluun liittyvää laserkeilausteknologiaa on tutkittu jo vuosia. Alalle on kuitenkin kaivattu innovatiivista pioneeriyritystä, joka veisi tutkimustiedon käytännön tasolle.

Tähän kysyntään vastaa tuore start up -yritys Silvere.

"Olemme tietääksemme ensimmäinen yritys koko maailmassa, joka vie tutkimustiedon operatiiviselle tasolle", valottaa Silveren metsäasiantuntija Lauri Lähteenmäki.

Vaikka metsäalalla on otettu suuria teknologisia harppauksia, on metsäsuunnittelu Lähteenmäen mukaan edelleen vanhanaikaista.

"Perinteiset metsäsuunnitelmat perustuvat otantaan ja laserkeilausaineistoon, jossa lasersäteen pisteitä on vain muutama neliömetrillä. Silveren metsäsuunnittelussa käytetään droneen kiinnitettyä tiheäpulssista laserkeilainta, joka tuottaa 1000-kertaisen määrän pisteitä neliömetrille", selventää Silveren tekniikkaryhmän johtaja Mats von Weissenberg.

Uuden teknologian tavoitteena on parantaa sekä metsäsuunnittelun tarkkuutta että läpinäkyvyyttä.

"Parhaimmillaan pystymme tasaamaan puun myynnin kausivaihtelua, kun tiedämme tarkalleen, mistä löytyy minkäkin kokoista ja -lajista puuta", kertoo Lähteenmäki.

Hänen mukaansa perinteisen metsäsuunnittelun virheprosentti voi olla jopa 20, kun taas Silveren pyrkimyksenä on saavuttaa maksimissaan 5 prosentin virhe puutasolla.

"Metsän laserkeilaus tehdään aina lehdettömään aikaan parhaimman tuloksen saavuttamiseksi. Jos dronella kerättyyn laserpistepilveen jää aukkoja, paikkaamme ne reppulaserkeilaimella", selventää von von Weissenberg.

Mahdollisten aineiston aukkojen tieto selvitetään reppulaserkeilaimen avulla. Maastotyöntekijä kävelee ennalta suunnitellun reitin keilain selässään, jolloin kaikki ympärillä olevat puut saadaan laserkeilattua.

Optimoitu metsäsuunnitelma sovittaa metsänomistajan tavoitteet puukohtaiseen dataan.

Puukohtainen data tarkoittaa yhdestä puusta laserkeilaamalla saatavia tietoja, kuten pituutta, puulajia, rinnankorkeusläpimittaa ja sijaintia.

"Käytännössä luomme metsäsuunnitelman matemaattisesti hyödyntäen laserkeilausaineistoa ja erilaisia parametreja, joiden arvot määräytyvät metsänomistajan tavoitteiden mukaan", von Weissenberg kuvailee.

Lähteenmäen mukaa metsänomistajien yleisin toive on saada metsästään säännölliset tulot.

"Pystymme sovittamaan tarvittaessa yhteen monta eri tavoitetta, kuten luonnon monimuotoisuuden ja tulot, samaan aikaan."

Silvere julkaisee uudet nettisivunsa keväämmällä heti, kun tuotekehitys on saatu hiottua loppuun.

"Olemme tällä hetkellä jo viimeistelyvaiheessa ja testaamme teknologiaamme pilottiasiakkaisiin", kertoo Lähteenmäki.

Kilpailuetunaan Silvere pitää tiedon tarkkuuden lisäksi kustannustehokkuutta.

Von Weissenbergin mukaan hehtaarin hintalappu tulee asettumaan samalle tasolle kuin perinteisessä metsäsuunnittelussa.

Yrityksellä on käytössään kaksi dronea, jotka on varustettu tarkoitukseensa räätälöidyillä sensoripaketeilla. Keskimäärin yhdellä dronella saadaan kartoitettua tunnissa 50 hehtaaria metsää.

"Dronen nousu ja lasku hoidetaan käsin, mutta muuten se lentää ennalta ohjelmoitua reittiä pitkin", sanoo Lähteenmäki.

Tulevaisuudessa Silvere tähtää yhä tarkempaan puukohtaiseen tietoon.

"Tavoitteenamme on lisätä droneen sensoreita, jotka kertoisivat esimerkiksi puun terveydentilan. Kun pääsemme myynnissä vauhtiin, tarvitsemme lisää työntekijöitä sekä koodaamaan että metsään. Hyviä koodareita ei voi olla koskaan liikaa", Lähteenmäki ennakoi.

Aiheeseen liittyvät artikkelit