Metsä

Biopolttoaineyhtiöiden kanssa raaka-aineesta kilpaileva Forchem harmissaan EU-lainsäädännöstä: "Hallituksen kantaa vastaan on vaikea taistella”

Metsä 08.02.2018 Bryssel

Forchem tekee mäntyöljystä kemianteollisuuteen jatkojalosteita.


Jukka Pasonen
EU-lainsäädäntö jakaa mielipiteitä erityisesti puupohjaisten raaka-aineiden energiakäytöstä.

Euroopan parlamentin vihreän ryhmän mielestä kuitupuusta tai selluntuotannon yhteydessä syntyvästä mäntyöljystä valmistettua energiaa ei saisi käyttää unionin uusiutuvien energian tavoitteiden täyttämiseen.

Puolue kannatti, että energiamarkkinoille tulisi luoda jäte­hierarkia. Siten materiaalit, joita voidaan jatkojalostaa, eivät päätyisi polttoon.

Esitys kuitenkin kaatui parlamentin äänestäessä tammikuussa uusiutuvan energian red II -direktiivistä.

Vihreiden esitystä kannatti myös Forchemin toimitusjohtaja Risto Näsi. Biopolttoaine­yhtiöiden kanssa raaka-aineesta kilpaileva Forchem tekee selluntuotannon yhteydessä syntyvästä mäntyöljystä kemian­teollisuuden jatkojalosteita.

Mäntyöljy olisi pitänyt Näsin mukaan saada toisen suku­polven biopolttoainelistalta pois.

”Suomen hallituksen kantaa vastaan on vaikea taistella, vaikka EU-parlamentin äänestyksessä hävisimme vain muutamalla äänellä. Kun meidän tuotteitamme jatkojalostetaan, siitä syntyvät korkean arvon tuotteet tuovat kuitenkin huomattavasti enemmän veroja ja työpaikkoja yhteiskunnan hyväksi.”

Näsin mukaan hieno raaka-­aine ohjataan nykyisillä säädöksillä poliittisesti ja verotuksella matalan tason energiakäyttöön, mikä vääristää kilpailua.

”Mäntyöljy ei ole jäte tai tähde, kuten nykyinen EU:n raaka-ainelista määrittää, vaan arvokas tuote, jonka valmistukseen sellutehtailla on kaupallisessa tarkoituksessa erikseen investoitu. Ongelma on, että politiikka keskittyy vain energiaan, vaikka on muutakin biotaloutta kuin energia.”

Myöskään Metsä Groupin mielestä mäntyöljyä ei voi pitää tähteenä tai jätteenä.

Metsäyhtiöt Metsä Group ja UPM ovat kiistelleet siitä, kuinka mäntyöljyä pitäisi kohdella biodieselin raaka-aineena. Metsä Group on ottanut saman kannan Forchemin kanssa.

”Mäntyöljy ei ole jätettä. Sekoitevelvoite nostaa keino­tekoisesti biodieselin kysyntää ja hintaa”, Metsäliitto Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Martti Asunta on todennut.

Biopolttoaineita valmistavat yritykset ovat olleet eri mieltä asiasta. Niiden mielestä markkinat ratkaisevat, mihin puuperäiset materiaalit päätyvät, ja mäntyöljyä jalostetaan kemianteollisuuteen jo nyt sen verran kuin sille on kysyntää.

”Nämä ovat markkinakohtaisia asioita, eikä jätehierarkian kirjoittaminen lainsäädäntöön olisi järkevää”, energiayhtiö St1:n johtaja Mika Aho vakuuttaa.

Lue myös:

Energiayhtiöt odottavat pikaisia päätöksiä Brysselistä –energialainsäädäntö seisottaa investointipäätöksiä

Aiheeseen liittyvät artikkelit