Metsä

Tutkijat: Hakkuutähteistä saadaan ilmastoystävällisempää energiaa kuin kivihiilestä tai turpeesta

Metsä 08.03.2018

Hakkuutähteiden hiili vapautuisi myöhemmin polttamattakin. Fossiilisilla polttoaineilla tilanne on toinen.


Markku Pulkkinen
Metsätähteitä haketetaan energiakäyttöön. Kuva on otettu viime syksynä Kouvolassa.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkijat ovat selvittäneet, miten hakkuutähteet pärjäävät, kun vertaillaan eri polttoaineiden aiheuttamia ilmastohaittoja.

Laskelmien tulokseksi tuli, että kotimaisten hakkuutähteiden polttamisen ilmastohaitat jäävät kivihiilen ja turpeen haittoja pienemmiksi.

Oksien kaltaisten pienten jakeiden energiakäyttö pärjää myös maakaasulle. Sen sijaan kannoilla tekee tiukempaa.

Sekä hakkuutähteiden että fossiilisten polttoaineiden käytöstä aiheutuu hiilidioksidipäästöjä. Luken tutkija Aapo Rautiainen korostaa, että polttoaineet kuitenkin eroavat toisistaan sen suhteen, mitä niiden sisältämälle hiilelle tapahtuu, ellei sitä vapauteta polttamalla.

"Ellei fossiilista hiiltä vapauteta, se pysyy poissa ilmakehästä. Polttamattomat hakkuutähteet puolestaan jäävät metsään ja hiili vapautuu ilmakehään niiden hajotessa. Käsityksemme hakkuutähteiden polton haitallisuudesta riippuukin siis siitä, kuinka haitallisena päästöjen aikaistamista pidämme."

Luken tutkimukset perustuvat vertailumenetelmään, jossa selvitetään tehollinen päästökerroin. Siinä yhdistyvät luonnontieteellinen ja taloustieteellinen näkökulma asiaan.

"Perinteiset luonnontieteelliset päästökertoimet mittaavat polttoaineen käytöstä vapautuvaa hiilidioksidin määrää energiayksikköä kohden. Näin mitattuna hakkuutähteiden ja kivihiilen päästöt ovat samaa suuruusluokkaa", Luke toteaa tiedotteessaan.

"Tehollisen päästökertoimen laskennassa otetaan lisäksi huomioon se, että hakkuutähteiden hiili vapautuisi polttamattakin. Siten kertoimen arvo on luonnontieteellistä päästökerrointa alhaisempi."

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT