Metsä

Koneyrittäjät jyrähtävät: "Ammatillisesta koulutuksesta annettuun lakiin jäi vakava puute"

Metsä 20.04.2018

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain viimevuotisessa valmistelussa Koneyrittäjien liitto toi esiin pelon siitä, että työpaikalla tapahtuva koulutus jää kuolleeksi kirjaimeksi maarakennus- ja metsäkonealoilla.


Jaana Kankaanpää
Työpaikalla annettavan koulutuksen järjestämisessä unohdettiin kannanoton mukaan eri toimialojen erityispiirteet. Tuore laki ajaa koneyritysalat sen mukaan jopa aiempaa mallia jäykempään ja vaihtoehdottomampaan tilanteeseen.

Koneyrittäjät ovat sitä mieltä, että kun parhaillaan korjataan ammatillisesta koulutuksesta annettua lakia, tulee samalla korjata siinä olevia työpaikoilla järjestettävän koulutuksen säädöksiä.

Koulutuskorvauksen maksaminen työnantajalle koulutussopimuksen yhteydessä pitää Koneyrittäjien liiton mielestä tehdä mahdolliseksi erityisaloilla tai erityisestä syystä.

"Ammatillisesta koulutuksesta annettuun lakiin jäi vakava puute, joka vaikeuttaa työssä oppimisen toteuttamista pienyritys- ja pääomavaltaisilla koulutusaloilla", liitto toteaa kannanotossaan.

Työpaikalla annettavan koulutuksen järjestämisessä unohdettiin kannanoton mukaan eri toimialojen erityispiirteet. Tuore laki ajaa koneyritysalat sen mukaan jopa aiempaa mallia jäykempään ja vaihtoehdottomampaan tilanteeseen.

"Määräyksissä koulutussopimuksesta ja työpaikkaohjaajasta ei tunnisteta riittävästi pienyritys- ja pääomavaltaisten toimialojen tai työpaikkojen erityispiirteitä, kuten liikkuvuutta. Esimerkiksi pienet maarakennus- ja metsäalojen yritykset toimivat liikkuvalla kalustolla vaihtelevissa työmaaoloissa", liitto huomauttaa.

Ongelma voidaan liiton mukaan korjata niin, että luodaan järjestelmä, jossa työpaikoilla tapahtuvasta koulutuksesta voidaan maksaa asiallinen korvaus sen mahdollistavalle työnantajalle. Käytännössä tämä voidaan toteuttaa niin, että erityisaloilla tai erityisestä syystä sallitaan mahdollisuus maksaa koulutuskorvausta koulutussopimuksista työnantajille.

Maarakennus- ja metsäkonealojen työpaikat ovat Koneyrittäjien liiton mukaan käytännössä yksinomaan pienissä yrityksissä, ja näillä aloilla onkin pyrittävä takaamaan riittävät resurssit työpaikkaoppimiseen.

"Opiskelija vaatii paljon ohjausta työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana saavuttaakseen asetetut oppimistavoitteet", kannanotossa muistutetaan.

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain viimevuotisessa valmistelussa Koneyrittäjien liitto toi esiin pelon siitä, että työpaikalla tapahtuva koulutus jää kuolleeksi kirjaimeksi maarakennus- ja metsäkonealoilla. Liiton mukaan näin näyttää nyt myös käyneen.

"Nuoret eivät valitse alaa, joka ei pysty tarjoamaan työpaikalla tapahtuvaa koulutusta. Yhteiskunta kuitenkin tarvitsee konetyöalojen osaajia jatkossakin", Koneyrittäjien liitto vetoaa.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT