Metsä

Metsähallitus muutti linjaansa: Myös valtion talousmetsien luontoarvot julkaistaan Syken kartoilla

Metsä 11.05.2018

Uudelleenarvioinnin syynä oli sidosryhmiltä saatu palaute.


Risto Jussila
Myös valtion talousmetsien luontoarvot tulevat näkyviin Syken monimuotoisuuskartoilla.

Metsähallitus on päättänyt, että sen maiden Zonation-analyysien tulokset julkaistaan Suomen ympäristökeskuksen monimuotoisuuskartassa.

”Haluamme edistää avoimen tiedon julkaisukäytäntöjä”, Metsähallitus Metsätalous Oy:n toimitusjohtaja Jussi Kumpula toteaa.

MT kertoi huhtikuussa, että Suomen ympäristökeskuksen luontoarvokartoilta löytyvät yksityismetsiä ja valtion suojelualueita koskevat tiedot, mutta valtion talousmetsien tietoja ei ole julkaistu.

”Olemme saaneet asiasta sidosryhmäpalautetta. Tiedot luovutettiin analyysiin muutama vuosi sitten kun uusi metsävaratietolaki ei ollut vielä voimassa. Uuden lain tullessa voimaan kuluvana keväänä olemme nyt arvioineet tilanteen uudelleen. Antamalla julkaisuluvan aineistolle haluamme vastata käyttäjien tarpeisiin”, Kumpula perustelee.

Metsävaratiedot ovat olleet maaliskuusta alkaen yhä avoimemmin saatavissa.

Metsähallitus tähdentää, että sen käytössä olevat monikäyttömetsät on julkaistu jo vuosi sitten Retkikartta.fi-palvelussa. Metsätalouden luontokohteita ja rajoitetussa käytössä olevia kohteita pääsee sieltä tarkastelemaan tasoilla "luontokohteet ja muut erityiskohteet".

Myös Suomen Metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelussa on julkaistu Metsähallituksen metsävaratiedot hilatietoina samalla tavalla kuin muidenkin metsänomistajien tiedot.

Lue myös:

Yksityismetsien luontoarvot julkaistiin kartoille, valtion talousmetsien tiedot salattiin

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT