Metsä

Luontojärjestöt yrittävät kieltää Metsähallituksen avohakkuut

Metsä 17.05.2018

Kansalaisaloitteen takana ovat Suomen luonnonsuojeluliitto, Greenpeace, BirdLife Suomi, Luonto-Liitto ja Natur och Miljö.


Jarmo Palokallio
Luontojärjestöt haluavat kieltää Metsähallituksen avohakkuut valtion mailla.

Suomen luonnonsuojeluliitto, Greenpeace, BirdLife Suomi, Luonto-Liitto ja Natur och Miljö käynnistävät tänään torstaina kansalaisaloitekampanjan, joka tähtää avohakkuiden kieltämiseen valtion metsissä. Järjestöjen mukaan se parantaisi metsäluonnon tilaa ja edistäisi kestävyyttä.

Avohakkuisiin perustuva metsätalous on järjestöjen mukaan johtanut monien aikaisemmin tavallisten lintujen uhanalaistumiseen, mustikan peittävyyden vähenemiseen sekä monien retkeilymetsien luonnonrauhan rikkoutumiseen. Kaiken lisäksi avohakkuilla on kielteisiä ilmasto- ja vesistövaikutuksia.

"Metsiemme käyttö on pitkään perustunut avohakkuisiin ja huonot vaikutukset näkyvät koko ajan rajummin. On olemassa kuitenkin vaihtoehtoja, jotka ovat retkeilyn, luonnonarvojen, ilmaston ja vesistöjen kannalta parempia. Me haluamme, että yhteisiä metsiämme käytetään järkevämmin", toteaa Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Harri Hölttä.

"Pitkään jatkunut intensiivinen avohakkuumetsätalous heikentää metsälintujen elinmahdollisuuksia. Lajeja, jotka ovat erityisesti kärsineet avohakkuiden takia, ovat esimerkiksi metso, kuukkeli, hömötiainen ja töyhtötiainen", kertoo BirdLife Suomen toiminnanjohtaja Aki Arkiomaa.

Avohakkuut historiaan -kansalaisaloite tähtää avohakkuiden kieltämiseen Metsähallituksen hoidossa olevilla valtion mailla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että valtion metsissä siirryttäisiin avohakkuista jatkuvapeitteiseen metsänkasvatukseen.

Järjestöt keräävät nimiä kansalaisaloitteeseen seuraavan puolen vuoden ajan kaduilla ja tapahtumissa ympäri Suomen sekä sähköisesti kansalaisaloite.fi-palvelussa. Tavoitteena on kerätä yhteensä vähintään 50 000 nimeä, jotta lakialoite siirtyy eduskunnan käsiteltäväksi.

"Avohakkuut muuttavat ympäristöä, hävittävät retkeilypaikkoja ja vaikeuttavat kamppailuamme ilmastonmuutosta vastaan. Luontomme ei kestä nykyisiä hakkuutapoja ja hakkuumääriä. Iso osa suomalaisista suhtautuukin avohakkuisiin kielteisesti. Ihmiset eivät halua menettää heille rakkaita metsiä", toteaa Greenpeace Suomen maajohtaja Sini Harkki.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT