Metsä

Boreal Biorefin Korva Kauppalehdessä: Metsä Group yrittää tehdä mailakampin Kemijärven tehtaalle

Metsä 17.05.2018

"Metsä Group on koko Kemijärven hankkeen kehitysvaiheen ajan kaikin keinoin vaikuttanut hanketta vastaan", Boreal Biorefin Timo E. Korva syyttää.


Boreal Biorefin tehdas Kemijärvellä tuottaisi havupuusellua, liukosellua ja mikrokiteistä sellua noin 500 000 tonnia vuodessa. Puuta se tarvitsisi vuosittain 2,8 miljoonaa kuutiometriä.

Metsä Groupin ilmoitus aloittaa esisuunnittelu Kemin sellutehtaan uudistamisesta Äänekosken miljardi-investoinnin malliin on yritys kaataa Boreal Biorefin biotehdashanke Kemijärvellä. Tätä mieltä on Boreal Biorefin hallituksen varapuheenjohtaja Timo E. Korva.

Korva kirjoittaa Kauppalehden mielipidesivulle, että "ei tarvitse olla Einstein ymmärtääkseen, mistä tässä on kysymys".

"Metsä Group on koko Kemijärven hankkeen kehitysvaiheen ajan kaikin keinoin vaikuttanut hanketta vastaan. Nyt, kun Boreal Bioref on ratkaisuvaiheessa, Metsä Group uskoo vielä kykenevänsä kaatamaan Kemijärven investoinnin."

Metsä Group on aiemmin moneen kertaan julistanut, että Lappiin ei tarvita lisäkapasiteettia, Korva muistuttaa.

Metsä Groupin Kemin sellutehtaan laajennus Äänekosken uuden biotuotetehtaan kaltaiseksi jätiksi "lisäisi yllättäen Lapin kuitupuun käyttöä kolme miljoonaa kuutiometriä, joka on lähes sama kuin Kemijärvelle suunnitteilla oleva Boreal Biorefin puun tarve".

Suomen metsäteollisuuden päättäjät tekivät Korvan mukaan vuosituhannen alussa massiivisia virhearviointeja. Kolme suurta Stora Enso, UPM ja Metsäliitto-yhtymä eli nykyinen Metsä Group "päätyivät massiiviseen selluntuotannon alasajoon ja lopulta aiheuttivat päätöksillään yhtiöille ja Suomelle miljardivahingot".

Nyt virhearvioinnit on tunnustettu Korvan mukaan myös suurissa metsäkonserneissa ja alettu investoida sellukapasiteetin nostoon ja muiden biotuotteiden valmistukseen.

"Lisäksi johtavaksi ajatukseksi on noussut rakentaa maailman suurimpia tehtaita, mikä edellyttää puun kuljetuksille kasvavia matkoja. Keskeinen ajatus näillä suurtehtaiden rakentajilla on maksattaa kuljetus metsänomistajilla, koska 'tuotteiden maailmanmarkkinahinnat eivät kestä puunhinnan korotuksia'."

Korvan mielestä suurilla tehtailla on enemmän haittoja kuin pienillä.

Boreal Biorefin tehdas Kemijärvellä tuottaisi havupuusellua, liukosellua ja mikrokiteistä sellua noin 500 000 tonnia vuodessa. Metsä Groupin Äänekoskelle viime elokuussa valmistunut tehdas tuottaa havu- ja lehtipuusellua sekä muita biotuotteita yhteensä 1,3 miljoonaa tonnia.

Timo E. Korvan mielipidekirjoitus Kauppalehdessä

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT