Metsä

Hasa ostaa Metsä Groupilta Eskolan sahan

Metsä 12.06.2018

Eskolan sahan tuotantoa lisätään hieman aiemmasta, noin 70 000 kuutiometriin sahatavaraa vuodessa.


Kari Salonen
Hasan liikevaihto nousee Eskolan sahan oston jälkeen noin 110 miljoonaan euroon ja tuotanto 500 000 kuutiometriin sahatavaraa vuodessa.

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre on myynyt Kannuksessa Keski-Pohjanmaalla toimivan Eskolan sahan Hasa Oy:lle, osapuolten tiedotteet kertovat.

Kauppaan sisältyvät Eskolan sahan kiinteistöt ja liiketoiminta. Työntekijät siirtyvät Hasan palvelukseen vanhoina työntekijöinä.

Sahalla työskentelee yhdessä urakoitsijoiden työntekijöiden kanssa yhteensä 33 henkilöä.

Hasa arvioi Eskolan sahan tuotannon nousevan jatkossa nykyisestä noin 50 000 kuutiometristä noin 70 000 kuutiometriin sahatavaraa vuodessa.

Puun tarpeen arvioidaan olevan noin 170 000 kuutiometriä. Puu ostetaan lähialueelta.

Metsä Group ehti jo kertoa toukokuussa sulkevansa Eskolan sahan taloudellisten ja tuotannollisten syiden vuoksi.

Eskolan saha on ollut Metsä Groupin sahoista pienin. Kaikkiaan konsernin tuotanto on noin 1,9 miljoonaa kuutiometriä sahatavaraa, josta noin 1,6 miljoonaa kuutiometriä Suomessa.

Hasan liikevaihto nousee Eskolan sahan oston jälkeen noin 110 miljoonaan euroon ja tuotanto 500 000 kuutiometriin vuodessa. Vuosittainen puuntarve on 1,2 miljoonaa kuutiometriä.

Hasan omistavat Pitkäkankaan ja Kantolan perheet.

Tuotantolaitokset sijaitsevat Haapajärvellä ja Haapavedellä Pohjois-Pohjanmaalla ja nyt Eskolan sahan oston jälkeen myös Kannuksessa Keski-Pohjanmaalla.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT