Metsä

Metsähallitus muutti ohjeistustaan: Kuollut puu jätetään korjaamatta, säästöpuita jää aiempaa enemmän

Metsä 20.06.2018

Uudistusten tavoitteena on lisätä metsien monimuotoisuutta ja riistalle suotuisia elinympäristöjä kaikissa metsänkäsittelyn vaiheissa.


Kari Salonen
Oppaaseen tehdyistä muutoksista merkittävin koskee säästöpuuohjetta. Metsähallituksen talouskäytössä olevissa monikäyttömetsissä kuollut puu jätetään jatkossa korjaamatta muutoin kuin laajoilla tuhoalueilla.

Metsähallitus on päivittänyt metsänhoitoa ohjaavan ympäristöoppaansa.

Uuden ohjeistuksen mukaan kuollutta puuta ei korjata enää lainkaan, eläviä säästöpuita jätetään aikaisempaa runsaammin, eikä retkeilyalueilla tehdä suuria uudistusaloja.

”Uudella ohjeistuksella halutaan edistää monikäyttömetsien lahopuujatkumoa ja monimuotoisuutta sekä välttää maisemallisia häiriöitä retkeilyalueilla”, Metsähallitus Metsätalous Oy:n kestävän kehityksen päällikkö Antti Otsamo kertoo tiedotteessa.

Oppaaseen tehdyistä muutoksista merkittävin koskee säästöpuuohjetta. Metsähallituksen talouskäytössä olevissa monikäyttömetsissä kuollut puu jätetään jatkossa korjaamatta muutoin kuin laajoilla tuhoalueilla. Lisäksi eläviä säästöpuita, etenkin lehtipuita, säästetään aiempaa runsaammin. Päivitetyssä oppaassa myös riistatiheiköiden kokoa ja määrää on lisätty.

Uudistusten tavoitteena on Metsähallituksen mukaan metsien monimuotoisuuden ja riistalle suotuisien elinympäristöjen lisääminen kaikissa metsänkäsittelyn vaiheissa. Lahopuujatkumosta hyötyvät nimittäin esimerkiksi useat kovakuoriaislajit sekä käävät. Toisaalta riistatiheiköillä ja alikasvoksella on suuri merkitys muun muassa kanalintujen lisääntymiselle ja suojalle.

Oppaan myötä uudistettiin myös retkeilyalueiden metsänhoitoa koskeva ohjeistus. Jatkossa retkeilyalueilla suositaan peitteellisiä metsänkäsittelymenetelmiä, jolloin metsikkö säilyy koko ajan puustoisena. Retkeilyalueilla voidaan tehdä korkeintaan pieniä, alle yhden hehtaarin kokoisia pienalauudistuksia tai luonnonhoidollisia toimenpiteitä, kuten kulotusta.

Ympäristöopas on Metsähallituksen henkilöstön, urakoitsijoiden ja heidän työntekijöidensä käyttöön suunniteltu käsikirja, joka ohjaa valtion talouskäytössä olevien monikäyttömetsien hoitoa.

Metsähallituksen ympäristöoppaaseen pääset tutustumaan tästä (ulkoinen linkki).

Aiheeseen liittyvät artikkelit