Metsä

Metsä Group painottaa tukki- ja kuitupuun tasapainoa: "Olemmehan Suomen suurin sahuri"

Metsä 04.07.2018 Äänekoski

Metsäyhtiö ei halua ohjata ainespuuta energiakattilaan vaan keskittyä jalostamiseen kaikilla tehtaillaan.


Petteri Kivimäki
Äänekosken biotuotetehtaan johtaja Ilkka Poikolainen (vas.) ja Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälä iloitsivat yhtiön tulosparannuksesta kesäkuussa biotuotetehtaan kylkeen rakennetun vierailukeskuksen avajaisissa.

Metsä Groupin viime vuoden elokuussa käynnistynyt Äänekosken biotuotetehdas saavuttaa tänä kesänä täyden tuotantokapasiteettinsa.

"Edellisvuoden viimeinen neljännes ja kuluvan vuoden ensimmäinen neljännes ovat olleet Metsä Groupille kaikkien aikojen parhaat", kertoo Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälä tyytyväisenä.

Tulosparannuksen taustalla ovat sekä toimitusmäärien että hintojen nousu.

Hänen mukaansa kuluvan vuoden toinen kvartaali on sujunut niin ikään myönteisissä merkeistä tehtaiden kunnossapitoseisokeista huolimatta.

Metsä Groupin kehittäminen yhtiönä jakaantuu useampaan eri osa-alueeseen.

"Välillä otamme suurempia askelia, kuten Äänekosken biotuotetehdas. Toisaalla taas keskitymme tuotekehitykseen, jonka esimerkkinä toimii keväällä lanseeraamme innovaatioyhtiö Metsä Spring", Hämälä jatkaa.

Metsä Group kertoi Äänekosken biotuotetehtaan kuulumisia tehtaan kylkeen rakennetun vierailukeskuksen avajaisten yhteydessä kesäkuussa.

Tukki- ja kuitupuun katkontakeskusteluun Metsä Groupilla on selkeä kanta: puutavaralajien kokonaisuus on pidettävä tasapainossa.

"Sekä tukki- että kuitupuu ovat meille tärkeitä. Olemmehan Suomen suurin sahuri", Hämälä vetoaa.

Hänen mielestään ainespuuta ei tule missään nimessä ohjata energiantuotantoon.

"Puun poltto on vain poliittisesti päästötöntä. Haluamme edistää laadukkaan raaka-aineen käyttöä jalostamalla, emme polttamalla."

Hämälä painottaa, että metsävarojen riittävyyttä ei saa kuitenkaan yliarvioida.

"Puuvaramme kasvavat jatkuvasti, mutta eivät ole rajattomat."

Kaikki Äänekosken sellukattiloiden läpi kulkevat puut hankintaan kotimaasta.

Metsä Group hankkii puuta ympäri Suomen.

"Havukuitupuun hankintamäärät ovat niin suuria, että samoilla hakkuualueilla kasvavat koivut takaavat myös lehtipuun kotimaisuuden", kertoo Metsä Forestin ostopäällikkö Harri Hyppänen.

"Uskallan sanoa, että olemme Suomen johtava toimija puukaupassa", arvioi Hämälä.

Poikkeuksena on kuitenkin venäläinen koivukuitupuu, jota tuodaan Äänekoskelle Metsä Groupin Syvärin sahalta.

Koivutukit sahataan Venäjällä, ja ylijäänyt kuitupuu jatkaa matkaansa Suomeen. Lisäksi Syväriltä tuodaan Äänekoskelle sahahaketta.

Äänekosken biotuotetehtaalle saapuu päivässä keskimäärin 20 000 kuutiometriä puuta.

Vuoden aikana tehtaalle saapuu puuta 6,5 miljoonaa kuutiometriä, josta 1,5 miljoonaa kuljetetaan junalla ja loput 5 miljoonaa kuutiota puutavara-autoilla.

"Pyrimme pitämään pyöreän puun varastot mahdollisimman pieninä", Äänekosken biotuotetehtaan johtaja Ilkka Poikolainen toteaa.