Metsä

Puukerrostalojen rakennusmäärien odotetaan tuplaantuvan lähivuosina – Ilmastotavoitteet vauhdittavat puurakentamista

Metsä 13.09.2018

Puukerrostaloja on tulossa vuoteen 2020 mennessä yhteensä 73 kuntaan.


Jarkko Sirkiä
Puukerrostaloja nousee muun muassa Helsinkiin.

Suomeen vuosina 2018–2020 nouseva kerros- tai rivitalo on yhä useammin tehty puusta, selviää Rakennustutkimus RTS:n kesäkuussa toteuttamasta tutkimuksesta. Siinä kartoitettiin kuntien näkemyksiä puun käytöstä rakentamisessa.

Vuosina 2018–2020 Suomessa aloitetaan yhteensä 186 puukerrostalon rakentaminen, kunnat arvioivat. Määrä on kaksi kertaa enemmän kuin tähän mennessä koko 2010-luvulla. Eniten puukerrostaloja kaavaillaan Turkuun (20) ja Helsinkiin (15). Kaikkiaan puukerrostaloja aikoo rakentaa 73 kuntaa.

Myös puisten rivitalojen määrä on kovassa kasvussa. Kunnissa arvioidaan toteutettavan vuosina 2018–2020 noin 60 hirsi- tai massiivipuurakenteista rivitaloa. Määrä on noin nelinkertainen koko 2010-luvun alkupuoleen verrattuna. Yhteensä 15 kuntaa arvioi lähivuosina saavansa uusia hirsi- tai massiivipuurivitaloja.

Yleisimpiä keinoja puurakentamisen edistämiseksi ovat kaavoitus sekä puun käyttäminen kouluissa ja palvelurakennuksissa. Noin 26 prosenttia kunnista edistää puun käyttämistä kerrostalorakentamisessa ja vastaavasti palvelurakentamisessa 25 prosenttia kunnista.

"Ilmastotavoitteisiin pääseminen edellyttää puun käytön lisäämistä rakentamisessa. Nyt myös kunnat alkavat pikkuhiljaa herätä tähän, vaikkakin tehtävää on vielä paljon. Puun käyttö alentaa rakentamisen hiilijalanjälkeä, kun tarkastellaan rakennuksen koko elinkaarta, ja vaikka puu on pitkään ollut suosituin materiaali omakotirakentamisessa, sopii se yhtä lailla kaikkeen kaupunkirakentamiseen", ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelman vetäjä Petri Heino sanoo.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT