Metsä

Tieisännöitsijät tunnetaan jo – nyt koulutetaan ojien isännöitsijöitä

Metsä 06.11.2018

Ojaisännöitsijöiden toimenkuvana olisi kerätä hankkeita kokoon.


Ojaisännöintikoulutuksen osallistujat vierailivat viime torstaina tutustumassa Tölbyn jokeen Mustasaaressa. Joki on perattu viime syksynä.

Etelä-Pohjanmaan Ilmajoella käynnistyi viime viikolla uudenlaisen ammattikunnan, ojaisännöitsijöiden, koulutus.

"Peruskuivatukseen liittyvät asiat ovat olleet sotien jälkeisistä vuosista lähtien lähes kokonaan valtion hommia. Viime vuosina valtaojahankkeiden suunnittelu ja toteutus ovat siirtyneet maanomistajille itselleen", kertoo vesitalousasiantuntija Outi Leppiniemi Etelä-Pohjanmaan elykeskuksesta.

Elykeskuksissa on ollut huoli siitä, kuinka vesitalousasiat jatkossa hoituvat. Sen vuoksi Etelä-Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen elykeskukset ovat olleet ideoimassa ja suunnittelemassa uudenlaista ojaisännöitsijäkoulutusta Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedun ja Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa.

Nyt alkaneeseen koulutukseen osallistuu 24 henkilöä eri puolilta Suomea. Tavoitteena on, että ojaisännöinti tulisi heille täydennykseksi nykyiseen toimenkuvaan.

"Osallistujista ainakin 15 on sellaisia, joilla on taustaa tieisännöinnissä", arvioi vesitalouden opettaja Heikki Koskimies Sedusta.

"Tämä työ ei varmaan kenellekään tuo koko tiliä, mutta toimenkuvaan voisivat kuulua myös kaikenlaiset muutkin vesitaloushankkeet kuten järvien kunnostushankkeet ja kosteikkohankkeet", Leppiniemi toteaa.

Sotien jälkeen peruskuivatuksen hoitoon perustettiin ojitustoimituksessa ojitusyhteisöjä, joiden jäseniksi tulivat ojan kaivusta kuivatushyötyä saavat kiinteistöt. Tällaisia ojitusyhteisöjä on Leppiniemen arvion mukaan Suomessa kymmeniä tuhansia.

"Peruskuivatuksen puolella monet ojitusyhteisöt ovat uinahtaneet vuosiksi. Korjausvelkaa on kaatumassa niskaan", hän sanoo.

Ojaisännöinnin tavoitteena on se, että alan ammattilainen huolehtisi ojahankkeiden käynnistämisestä, urakoiden kilpailutuksista ja valvonnasta. Yksityistiepuolella yrittäjinä toimivat tieisännöitsijät hoitavat jo laajasti vastaavaa työsarkaa.

"Alalla on suunnittelijoita, mutta tarvittaisiin sellaista tahoa, joka juoksisi hankkeita kokoon, jotta suunnittelijoille olisi töitä", Koskimies sanoo.

Leppiniemen mukaan toistaiseksi hankkeiden alullepanoa helpottaa se, että peruskuivatuslaki mahdollistaa avustukset peruskorjaushankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen. Avustettavaan toimintaan kuuluu myös ojaisännöitsijän palkkio. Peruskuivatusavustuksen suuruus on tällä hetkellä 40 prosenttia.

Koulutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota vesiensuojeluun. Alan ammattilaisen on osattava arvioida esimerkiksi tulvatasanteiden, pohjapatojen ja eroosiosuojauksen tarvetta, Leppiniemi toteaa.

Koskimies pohtii, että yhtenä haasteena tulee olemaan se, miten ojapuolen isännöinnistä saadaan niin vilkasta ja toistuvaa, että ammattitaito säilyy.

"Kunnostuksia on kuitenkin harvakseltaan."

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT