Metsä

Metsäteollisuus saattaa kärsiä Yhdysvaltojen välivaaleista – dollarin valuuttakurssi heikkenee ja kauppasodan uhka kasvaa

Metsä 08.11.2018

Yhdysvaltojen kongressin jakaantuminen lisää epävarmuutta, ja voi vaikuttaa välillisesti myös Suomen metsäteollisuuteen.


Marita Waenerberg
Paperi on yksi tärkeimmistä Suomen Yhdysvaltoihin viemistä tuotteista.

Yhdysvaltojen välivaalien tulos voi vaikuttaa välillisesti Suomen metsäteollisuuteen dollarin valuuttakurssin heikkenemisen ja EU:n ja Yhdysvaltojen välisen kauppasodan uhan takia.

Demokraatit ottivat tiistaina järjestetyissä välivaaleissa odotetusti haltuunsa enemmistön edustajainhuoneessa, kun taas republikaanit säilyttivät enemmistöaseman senaatissa.

Kongressin jakaantuminen saattaa hidastaa talouskasvua ja lisätä epävarmuustekijöitä, mikä voi näkyä pidemmällä aikavälillä esimerkiksi dollarin valuuttakurssin heikkenemisenä.

"Trumpin aiempi politiikka on tukenut dollarin kehitystä, mutta nyt tilanne muuttuu", ennakoi Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich.

Jos dollarin valuuttakurssi heikkenee, vaikuttaa se kielteisesti globaalisti toimivien metsäyhtiöiden tulokseen. Tällöin yhtiöiden euromääräiset kulut pysyisivät samoina, vaikka dollarimääräinen tulo supistuisi.

Pääanalyytikko von Gerichin arvion mukaan presidentti Trump turhaantuu nopeasti tilanteeseen, jossa hänen vaikuttamismahdollisuutensa kotimaan politiikan kentällä pienenevät.

"Turhautunut Trump keskittää silloin enemmän voimiansa muun muassa ulkopolitiikkaan ja kauppasotaan, joissa hän voi tehdä politiikkaa ilman kongressia."

Von Gerich ei usko vaalituloksen vaikuttavan suoraan Suomen ja Yhdysvaltojen välisiin suhteisiin.

Suurena uhkakuvana on kuitenkin EU:n ja Yhdysvaltojen välisten suhteiden heikkeneminen. Tällöin myös EU:n kauppasotaan mukaan vetämisen riski kasvaisi.

"EU:n kauppasotaan mukaan joutuminen olisi todella iso asia niin Euroopan kuin myös Suomen kannalta."

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT