Metsä

Luontokohteille jäi hakkuissa 150 kuutiometriä puuta hehtaarille

Metsä 03.12.2018

Vesistönsuojelu onnistui viime vuoden puunkorjuussa hyvin.


Markku Vuorikari
Vesistönsuojelu onnistui viime vuoden hakkuissa hyvin. Eläviä säästöpuita avohakkuualoille jäi keskimäärin kolme kuutiota.

Luonnonvarakeskuksen mukaan viime vuoden hakkuissa tärkeillä luontokohteilla säilyi keskimäärin 150 kuutiometriä puuta hehtaarilla. Luke arvioi yksityismetsien hakkuissa säilynyttä puustoa 121 eri luontokohteella.

Säilyneestä puustosta 145 kuutiometriä oli elävää puustoa. Luontokohteiden keskimääräinen pinta-ala oli 0,42 hehtaaria.

Säilyneen puuston arvo on viime vuosina vaihdellut 2 500 eurosta yli 5 000 euroon hehtaarilta.

Yksityismetsien avohakkuissa elävää säästöpuustoa jäi 2,7 kuutiomeriä ja kuollutta puustoa 0,6 kuutiometriä hehtaarille.

Säästöpuuston määrä oli suurimmillaan heti vuosituhannen vaihteen jälkeen. Silloin sitä jätettiin parhaimmillaan lähes viisi kuutiota hehtaarille.

Vesiensuojelu onnistui viime vuoden hakkuissa hyvin. Luken mukaan lähes kaksi kolmasosaa hakkuualoista oli sellaisia, joissa vesiensuojelun laatu arvioitiin hyväksi.

Laadultaan erinomaista oli 32 prosenttia hakkuualoista.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT