Metsä

Maailman suurinta sellutehdasta Uruguayhin suunnitteleva UPM osallistuu tarjouskilpailuun selluterminaalista Montevideon syväsatamassa

Metsä 09.01.2019

UPM:n alustava arvio satamainvestoinnille olisi noin 260 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria eli noin 230 miljoonaa euroa. Sellutehtaan rakentaminen maksaisi kaksi miljardia euroa.


UPM suunnittelee Uruguayhin maailman suurinta sellutehdasta, joka tuottaisi eukalyptussellua kaksi miljoonaa tonnia vuodessa.

UPM osallistuu Uruguayn kansallisen satamahallinnon (ANP) järjestämään kansainväliseen, julkiseen tarjouskilpailuun Montevideon satamassa, yhtiö kertoo tiedotteessa.

Toimilupatarjouskilpailuun sisältyvät sellun, kemikaalien ja muiden sellun tuotantoon liittyvien raaka-aineiden varastointiin ja kuljetukseen erikoistuneen terminaalin rakentaminen ja toiminta.

Terminaalin suunniteltu vuotuinen käsittelykapasiteetti on noin kaksi miljoonaa tonnia sellua. Määrä vastaa UPM:n Uruguayhin suunnitteleman, maailman suurimman sellutehtaan tuotantokapasiteettia.

Montevideon sataman kehittäminen on UPM:n mukaan yksi perusedellytyksistä suunnitellun sellutehtaan rakentamiselle.

Tarjous kattaa selluterminaalin esisuunnittelun, rahoituksen, teknisen suunnittelun, rakentamisen, satamatoiminnot sekä kunnossapidon. Toimilupa olisi voimassa 50 vuotta.

UPM allekirjoitti investointisopimuksen Uruguayn hallituksen kanssa vuonna 2017. Osana sopimusta hallitus edistää toimiluvan myöntämistä rautatieyhteyden päässä sijaitsevalle selluterminaalille Montevideon satamassa.

Sellutehtaan vuosituotantokapasiteetti olisi noin kaksi miljoonaa tonnia eukalyptussellua. Alustava arvio tehtaan rakentamisen investointikustannuksista on noin kaksi miljardia euroa.

Sellutehtaan lopullisen investointipäätöksen edellytyksenä on UPM:n mukaan Uruguayn hallituksen kanssa sovittujen infrastruktuurihankkeiden merkittävä edistyminen sekä sopiminen keskeisistä kysymyksistä.

Mikäli valmisteluvaiheet saadaan onnistuneesti päätökseen, UPM käynnistää yhtiön tavanomaisen investointipäätöksen arviointi- ja valmisteluprosessin, tiedotteessa kerrotaan.

Jos UPM:lle myönnettäisiin toimilupa Montevideon satamaan, yhtiö sitoutuisi tässä vaiheessa 20 miljoonan Yhdysvaltain dollarin suoritustakuuseen.

Mahdollisen lopullisen sellutehdasprojektin investointipäätöksen yhteydessä UPM tekisi lopullisen satamainvestointipäätöksen ja aloittaisi satamaterminaalin rakentamisen. UPM:n alustava arvio satamainvestoinnille olisi noin 260 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria eli noin 230 miljoonaa euroa.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT