Metsä

Ryhmä ympäristöjärjestöjä valitti puun energiakäytöstä EU-tuomioistuimeen – "Puun poltto energiaksi tuottaa enemmän päästöjä kuin kivihiili"

Metsä 05.03.2019 Bryssel

Puubiomassan energiakäyttö ei ole ilmastoneutraalia, ympäristöjärjestöt vetoavat kanteessaan.


Pasi Leino
Biomassan energiakäytöllä on vastustajansa EU:ssa.

Eurooppalaisista ympäristöjärjestöistä ja yksityishenkilöistä koostuva ryhmä on nostanut kanteen EU:n uusiutuvan energian red II -direktiivistä.

Kanteessa todetaan, että EU:n toimielimet eivät ole ottaneet huomioon red II -direktiivin valmistelussa tieteellistä näyttöä siitä, että metsäbiomassan korjuu ja sen polttaminen energiantuotannossa pahentavat ilmastonmuutosta. Asiasta kertoo Euractive.

”Biomassan käsittely hiilineutraalina raaka-aineena on ristiriidassa tieteellisten havaintojen kanssa. Puun polttaminen energiaksi tuottaa 1,5 kertaa enemmän hiilidioksidia kuin kivihiili ja kolme kertaa enemmän kuin maakaasu", järjestöt huomauttavat.

Asiakirja on lähetetty arvioitavaksi EU:n tuomioistuimeen Luxembourgiin maanantaina. Kanteessa ei lähteen mukaan ollut mukana suomalaisia.

EU:n instituutiot pääsivät viime vuonna sopuun uusiutuvan energian direktiivistä. Sen mukaan puubiomassa luokitellaan uusiutuvaksi energiaksi, joten jäsenmaat voivat käyttää puupohjaisia raaka-aineita EU:n uusiutuvan energian tavoitteiden saavuttamiseksi. Myös selluntuotannon ohessa syntyvästä mäntyöljystä voidaan valmistaa uusiutuvia liikenteen biopolttoaineita.

Uusiutuvan energian osuus EU:ssa tulee nostaa 32 prosenttiin kokonaisenergiankulutuksesta 2030 mennessä.

Tuomioistuimeen valittaneet tahot uskovat, että metsäbiomassan sisällyttäminen uusiutuvan energian direktiiviin on ristiriidassa EU:n päästövähennystavoitteiden kanssa. Puun käytön sijaan aurinko- ja tuulivoimaa tulisi lisätä.

Jo direktiivin valmisteluvaiheessa EU-parlamentissa kuhistiin siitä, että tietyt raaka-aineet, kuten puubiomassa tai mäntyöljy tulisi jättää uusiutuvan energian raaka-ainelistan ulkopuolelle. Europarlamentin vihreät esittivät myös kantojen energiakäytölle rajoitteita.

Metsäbiomassan energiakäyttöä haittaava valmistelu kaatui kuitenkin EU-parlamentin ja neuvoston käsittelyssä.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT