Metsä

Metsänhoitoyhdistysten korjuupalvelut hoitavat yksityismetsien hakkuista noin kuudenneksen – energiapuun korjuussa osuus on paikoin selvästi suurempi

Metsä 09.03.2019

Osassa sopimuksista metsänhoitoyhdistys huolehtii puun tehtaan porttien sisäpuolelle asti, mikä monesti parantaa liiketoiminnan kannattavuutta.


Sanne Katainen
Yksityismetsien harvennushakkuista metsänhoitoyhdistysten korjuupalveluiden osuuden arvioidaan olevan noin neljännes.
Yksityismetsien harvennushakkuista metsänhoitoyhdistysten korjuupalveluiden osuuden arvioidaan olevan noin neljännes.
Päivi Sivonen
Metsänhoitoyhdistysten osuus korjuumääristä on pysynyt viime vuosina jokseenkin samana, Metsänhoitoyhdistysten Palvelu Oy:n toimitusjohtaja Jouni Tiainen sanoo.
Metsänhoitoyhdistysten osuus korjuumääristä on pysynyt viime vuosina jokseenkin samana, Metsänhoitoyhdistysten Palvelu Oy:n toimitusjohtaja Jouni Tiainen sanoo.

Metsänhoitoyhdistysten korjuupalveluiden osuus yksityismetsien hakkuista on runsas 15 prosenttia ja koko valtakunnan hakkuumääristä kymmenisen prosenttia, arvioi Metsänhoito­yhdistysten Palvelu Oy:n toimitus­johtaja Jouni Tiainen.

”Alueellisesti vaihtelua on paljon. Esimerkiksi energiapuun korjuussa osuus on paikoin selvästi suurempi.”

Metsänhoitoyhdistykset toimittavat puuta monen kaupungin energiayhtiölle.

Eteläisessä Suomessa energiapuun merkitys on metsänhoitoyhdistysten korjuupalveluille huomattavasti suurempi kuin muualla maassa, jossa energialaitokset toimivat metsäyhtiöiden tehdasintegraattien yhteydessä, Tiainen sanoo.

Energiapuun lisäksi alueellisia eroja on puunvientiin liittyvässä liiketoiminnassa.

”Rannikkoseuduilta ja Pohjois-Suomesta viedään tälläkin hetkellä merkittäviä määriä puuta ulkomaille.”

Vienti työllistää muun muassa Vaasan ja Oulun välillä toimivien metsänhoitoyhdistysten korjuupalveluita.

Yksityiset sahat ovat monelle yhdistykselle tärkeimpiä kumppaneita.

”Yksityiset sahat tarjoavat merkittävän kanavan tukin toimituksille, toisin kuin metsäyhtiöiden integraattisahat, joiden kanssa ei yleensä päästä hinnasta juuri minkäänlaiseen sopimukseen.”

Hakkuutavoittain korjuumääriä ei ole tilastoitu, mutta Tiainen arvioi uudistushakkuissa metsänhoitoyhdistysten korjuupalveluiden osuuden jäävän yksityismetsissä 5–7 prosenttiin ja valtakunnan kaikissa uudistushakkuissa 3–4 prosenttiin.

Osassa sopimuksista yhdistys huolehtii puun tehtaan porttien sisäpuolelle asti, mikä monesti parantaa liiketoiminnan kannattavuutta.

Kyseisiin toimitussopimuksiin metsäyhtiöiden halukkuus vaihtelee. Kaikki yhtiöt tai tehtaat eivät ota yhdistysten toimituspuuta vastaan lainkaan.

Tiaisen mukaan ainakin UPM:n tehtaille yhdistysten toimituspuu on kyllä kelvannut.

Metsänhoitoyhdistysten osuuden kokonaiskorjuumääristä Tiainen sanoo pysyneen viime vuosina jokseenkin samana. Kehityksen hän uskoo jatkuvan vakaana.

”Kysyntähän ratkaisee suunnan.”

Energiapuun kysynnän notkahdus on näkynyt ajoittain alueellisena yhdistysten osuuden laskuna.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT