Metsä

Etämetsänomistajat haluavat puunostajat ja metsänomistajat rahoittamaan metsävaratietojärjestelmää

Metsä 03.08.2016

Tarkkaa tietoa yksityismetsänomistajien metsäkuvioista ja kuutiometreistä saisivat vain ne, jotka osallistuvat rahoitukseen.


Kari Salonen
Nyt metsävaratiedon keruun ja hallinnoinnin rahoittaa kokonaan valtio Metsäkeskuksen kautta. Etämetsänomistajien Liiton varapuheenjohtajan Jaakko Temmeksen mukaan rahoittajien joukkoon voitaisiin ottaa tahoja, joilla olisi kiinnostus hyödyntää metsävaratietoja.

Metsäkeskuksen metsävaratiedon omistaja- ja rahoituspohjaa pitäisi laajentaa, Etämetsänomistajien Liiton varapuheenjohtaja Jaakko Temmes esittää.

Näin voitaisiin Temmeksen mukaan ratkaista kiista yksityismetsänomistajien metsävaratietojen julkisuudesta.

Samalla olisi mahdollista kehittää Metsään.fi -palvelua paremmin vastaamaan metsävaratiedon käyttäjien toiveita.

Nyt metsävaratiedon keruun ja hallinnoinnin rahoittaa kokonaan valtio Metsäkeskuksen kautta. Temmeksen mukaan rahoittajien joukkoon voitaisiin ottaa tahoja, joilla olisi kiinnostus hyödyntää metsävaratietoja.

”Puunostajillahan on vahva intressi nähdä tarkempaa metsävaratietoa. Olettaisin, että metsänomistajajärjestöt voisivat olla omalla panoksellaan mukana, kun järjestelmän kehittämisestä keskustellaan.”

Temmes pohtii, että sähköinen puukauppakauppapaikka Suomen Puukauppa Oy sopisi eri ryhmiä kokoavaksi Metsäkeskuksen kumppaniksi.

Viime vuoden lopulla perustetun Suomen Puukauppa Oy:n perustajaosakkaina ovat puun myyjät ja ostajat.

EU:n komissio uhkaa viedä Suomen EU:n tuomioistuimeen, ellei Metsäkeskuksen ylläpitämien metsävaratietojen julkista saatavuutta paranneta.

Aikaa komissio on antanut pari kuukautta.

Puuta ostava metsäteollisuus on halunnut avoimiksi yksityisten metsänomistajien tarkat kuviokohtaiset metsävaratiedot, jotta metsäyhtiöt pääsisivät hyödyntämään tietoja tarjotessaan palvelujaan.

Tietojen julkisuusvaatimuksia on perusteltu muun muassa sillä, että tietojärjestelmä rahoitetaan valtion varoilla.

MTK:n mielestä yksityisten metsänomistajia koskevien tietojen avaamiseen riittäisi niin sanottu hila-tieto, joka on laserkeilauksen ja ilmakuvausten avulla saatua raakamateriaalia.

Yksityisten metsänomistajien kuviotiedot ja kuutiomäärät ovat MTK:n mukaan elinkeinopoliittista tietoa.

Etämetsänomistajien Liiton keskuudessa Temmes kertoo keskustellun vaihtoehdoista, joilla päästäisiin kehittämään metsävaratiedon hyödyntämistä.

”Metsään.fi -data pitäisi saada palvelemaan sekä metsänomistajia että mahdollisesti muita kiinnostuneita.”

Metsävaratietojen rahoituksen ja omistuksen pohjan laajentaminen ratkaisisi hänen mukaansa myös julkisuuskiistan.

”Tieto olisi käytettävissä silloin niillä, jotka osallistuvat tähän rahoituskonsortioon. Ja toisin päin niillä, jotka eivät ole mukana rahoituksessa, ei olisi tietoja vastaavalla tarkkuudella käytettävänä.”

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT