Metsä

Haukiputaalla päästiin eroon nauhatiloista – yli 6 000 hehtaarin tilusjärjestely paransi metsäpalstojen muotoa

Metsä 17.07.2017

Ennen tilusjärjestelyä palstat olivat paikoin vain muutaman metrin levyisiä.


Pekka Fali
Ennen tilusjärjestelyä 6 217 hehtaarin alueella oli 574 palstaa. Määrä väheni 244 hyvänmuotoiseen palstaan. Alueelle perustettiin 1 702 hehtaarin yhteismetsä.

Oulun Haukiputaalla saadaan pian päätökseen yli 6 000 hehtaarin metsätilusjärjestely, jossa nauhamaisia metsätiloja on järjestelty aluevaihdoin järkeviksi.

Ennen tilusjärjestelyä palstat olivat paikoin vain muutaman metrin levyisiä. Tilusjärjestelyssä palstojen muoto parani ja keskikoko yli kaksinkertaistui.

Järjestelyn yhteydessä perustettiin Haukipudas-Onkamoselän yhteismetsä, johon liittyi 102 osakastilaa.

Yhteismetsään liittyneiden metsäpalstojen keskikoko ennen tilusjärjestelyä oli 17,1 hehtaaria. Järjestelyn jälkeen palstakoko oli keskimäärin 113,5 hehtaaria.

MT kertoi järjestelystä kolme vuotta sitten (MT 30.6.2014), kun yhteismetsää oltiin perustamassa.

Nauhatilat ovat peruja isojaosta, jolloin palstoja jaettiin tasapuolisesti jokivarren taloille. Perinnönjaossa palstat kapenivat kapenemistaan.

Tilusjärjestelyä hoitaneen Maanmittauslaitoksen toimitusinsinöörin Pekka Törmin mukaan näin laaja järjestely on maanlaajuisesti ainutlaatuinen.

Metsätilojen tilusjärjestelyille on tarvetta erityisesti Pohjanmaan maakuntien rannikkoseuduilla, missä nauhamainen tilarakenne vaikeuttaa metsätalouden harjoittamista.

Hankala palstamuoto ja pirstoutunut omistusrakenne vähentävät metsänhoitoa ja puukauppaa.

Kun palstojen muoto järjestelyllä paranee, metsäkuljetusmatkat lyhenevät ja muun muassa teiden ja ojien kunnostus helpottuu.

Tilusjärjestely sujui Törmin mukaan jopa odotuksia paremmin.

"Tilalliset näkivät hyödyn ja siksi hakivat toimitusta", hän toteaa.

Hankkeen aikana järjestelyyn halusi mukaan lisää tiloja, ja alueen koko kasvoi noin 500 hehtaarilla alkuperäisestä noin 5 700 hehtaarista.

Pohjoisen metsätilat kasvuun -hankkeessa mukana olevan Maanmittauslaitoksen Mikko Honkasen mukaan yhteismetsästä olisi voinut tulla suurempikin, jopa 3 000 hehtaaria, sillä vielä selvitysvaiheessa Tornator oli lähdössä mukaan. Jaon edetessä Tornator vetäytyi.

37 tilanomistajaa halusi kokonaan eroon metsätilastaan. Nämä tilat päätyivät joko yksityisille metsänomistajille tai yhteismetsälle.

Vapaaehtoinen lunastus tulee kaikille osapuolille halvemmaksi kuin tilakauppa, sillä lainhuutoa ja lohkomisia ei tarvita ja veroseuraukset ovat pienemmät, Honkanen kertoo.

Aiheeseen liittyvät artikkelit