Metsä

Kierrätyskartongista saadaan biohajoavia vaippoja

Metsä 13.03.2013

VTT on kehittänyt menetelmän, jonka avulla kierrätyspaperia ja -kartonkia voidaan käyttää kuitukankaiden raaka-aineena. Kuitukankaista valmistetaan muun muassa vaippoja, terveyssiteitä ja siivouspyyhkeitä.


VTT / Antonin Halas

Kartonkipohjaisen kuitukankaan valmistuskustannukset ovat noin viidenneksen alhaisemmat kuin puuraaka-aineesta valmistetun kuitukankaan.

VTT uskoo, että kierrätyspaperista tai -kartongista valmistettavat kuitukankaat avaavat uusia liiketoimintamahdollisuuksia muun muassa metsäteollisuudelle.

VTT:n mukaan pelkästään pääkaupunkiseudulla syntyy vuosittain noin 10 000 tonnia vaippa- ja terveyssidejätettä. Kuitukankaiden raaka-aineena on yleensä luonnossa hajoamaton polyesteri.

Tähän asti biopohjaisten kuitukankaiden markkinoille tuloa ovat jarruttaneet korkeaksi kohoavat tuotantokustannukset, VTT:n tiedotteessa kerrotaan.

”Kierrätyspaperia ja -kartonkia voidaan nyt ensimmäistä kertaa hyödyntää kuitukankaan raaka-aineena uuden menetelmän ansiosta. Uusia liiketoimintamahdollisuuksia saattaa avautua melko nopeallakin tähtäimellä, sillä kierrätyskuituisen kuitukankaan valmistukseen tarvittava teknologia on jo olemassa”, sanoo VTT:n tutkimusprofessori Ali Harlin .

Kuitukankaiden valmistuksessa oleellista on puhdistaa kartonki täyteaineista, ligniinistä ja hemiselluloosasta. VTT on sovittanut yhteen useita kuidunprosessointimenetelmiä liukosellun valmistamiseksi. Niiden avulla kierrätyskartongista saadaan talteen puhdas selluloosa.

Euroopassa erilaisia kuitukankaita valmistettiin noin 1,9 miljoonaa tonnia vuonna 2011. Kuitukankaiden maailmanlaajuisten markkinoiden ennustetaan jatkavan voimakasta kasvua lähivuosien aikana. Hygienia-, terveys- ja siivoustuotteiden lisäksi kuitukankaiden sovelluksia käytetään muun muassa rakennusteollisuudessa.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT