Metsä

Koneyrittäjät: Viime vuosi oli metsänparannuksen musta vuosi

Metsä 16.02.2017

Kunnostusojitusten määrä väheni lähes puoleen ja metsäteiden perusparannukset kolmannekseen edellisvuodesta.


Kari Salonen
Viime vuonna ojia kunnostettiin vain 6 400 kilometriä eli alle 23 000 hehtaaria, Koneyrittäjien tiedote kertoo.

Koneyrittäjät ovat huolissaan metsäpalvelumarkkinoiden ja kestävän metsätalouden rahoituslain kemeran myllerryksestä, joka on romahduttanut valtion rahoittaminen tie- ja kunnostusojitusten määrät.

"Toivottavasti viimevuotinen työmäärien romahdus ei jää pysyväksi", totesi Koneyrittäjien metsänparannustyöryhmän jäsen Antti Sorri Metsänparannuspäivässä Oulussa.

Kestävän metsätalouden rahoituslain mukaan toteutettujen kunnostusojitus- ja metsätiehankkeiden määrä pysyi melko tasaisena vuosikymmenen alkupuoliskon.

Viime vuonna työmäärät kuitenkin romahtivat. Kunnostusojitusten määrä väheni lähes puoleen edellisvuodesta.

Vuonna 2016 kunnostusojitettiin vain 6 400 kilometriä eli alle 23 000 hehtaaria, Koneyrittäjien tiedote kertoo.

Metsäteiden perusparannuksessa vähennys oli vielä rajumpi.

Viime vuonna metsäteiden perusparannuksia tehtiin vain kolmannes edellisvuoteen verrattuna.

Koneyrittäjien mukaan kemerarahoitteisten töiden romahdus johtuu lähinnä tukijärjestelmän muutoksista ja maksatusten hitaudesta.

"Toivottavasti vuosi 2016 jää metsänparannuksessa historiankirjoihin ainutlaatuisena vuotena ja toteutusmäärät nousevat jatkossa takaisin vähintään sitä edeltäneiden vuosien tasolle", Sorri sanoi.  

Aiheeseen liittyvät artikkelit