Metsä

Kotimainen energiapuu riittäisi korvaamaan kestävästi kaiken Suomeen tuodun kivihiilen

Metsä 27.09.2017

Nuoriin metsiin kertyneet hoitorästit poistuisivat.


Jukka Pasonen

Suomessa poltettiin viime vuonna 3,5 miljoonaa tonnia kivihiiltä. Se olisi metsävarojen puolesta mahdollista korvata kokonaan energiapuulla.

Vaikka kivihiilestä halutaan eroon, sen kulutus on viime vuosina kääntynyt taas kasvuun. Tänä vuonna kivihiilen kulutusta kasvatti kolea alkukesä. Tilastokeskuksen mukaan suuret vaihtelut kuuluvat kivihiilen käyttöön, joten muutaman vuoden perusteella ei vielä pysty päättelemään kulutuksen suuntaa.

Hallituksen tavoitteena on, ettei kivihiiltä käytettäisi enää vuoden 2030 jälkeen. Kivihiilivoimaloita onkin jo ajettu alas. Hiilen käyttö vähentää, kun Etelä-Pohjanmaa, Lahti ja Turku siirtyvät kotimaiseen energiaan.

Kivihiilen suurin käyttäjä on Helsinki. Myös Helsinki aikoo pienentää kivihiilen käyttöä: Hanasaaren voimalaitos suljetaan vuonna 2024 ja Salmisaaressa lisätään puupelletin käyttöä.

Yksi kivihiilen korvaajista on metsäenergia, jonka käytön tavoite on asetettu 13 miljoonaan kuutioon vuodessa. Enempäänkin olisi varaa. Luonnonvarakeskus arvioi, että metsähaketta voisi korjata kestävästi jopa 21 miljoonaa kuutiota.

"Metsähakkeen käytön kasvu on pysähtynyt 8 miljoonaan kuutioon. Siihen ovat vaikuttaneet lauhat talvet ja sähkön hinta. Nykyisillä hinnoilla lauhdesähköä ei kannata tuottaa puulla", toteaa metsäasiantuntija Pauli Rintala MTK:sta.

Metsähakkeen kysyntää painaa myös sahauksen lisäys. Sahoilta tulee sivutuotteita entistä enemmän ja osa niistä ohjautuu energiaksi.

Metsähakkeella voisi korvata kestävästi kaiken maassa poltettavan kivihiilen. Rintalan mukaan viime vuonna käytetyn hiilikasan lämpöarvon korvaamiseen tarvittaisiin noin 12,5 miljoonaa kuutiota metsähaketta. Hakemäärä olisi korjattavissa metsistä kestävyyttä vaarantamatta.

Talouden lait tietenkin tulevat jossain kohti vastaan. Metsähakkeen korjuumahdollisuudet ja kivihiilen käyttö eivät täysin kohtaa maantieteellisesti. Silti merkittävä osa kivihiilestä olisi korvattavissa kotimaisella uusiutuvalla energialla.

Tarkimmassa käytössä ovat rannikon energiapuuvarat. Käyttämätöntä energiapuuta taas löytyy Keski- ja Itä-Suomesta, mikä kasvattaa kuljetusmatkoja käyttöpisteille.

Jos harjoitusta vie pidemmälle, silloin mukaan tulevat metsätalouden saamat hyödyt. Nykymenolla pusikoituminen uhkaa nuoria metsiä ja samalla biotalouden perusta horjuu.

"Metsäenergian kysynnän heikkous näkyy nuorissa metsissä. Nuoren metsän hoito ja energiapuun korjuu ovat romahtaneet. Nuoret riukumetsät jäävät tällä menolla hoitamatta, ellei niistä irtoa ainespuuta."

Jos kivihiili korvattaisiin bioenergialla, silloin metsäenergian korjuuala laajenisi 250 000 hehtaarilla. Nykyisillä korjuusuhteilla siitä yli 100 000 hehtaaria kohdistuisi nuoriin metsiin.

Rintalan mukaan se auttaisi poistamaan niihin kertyvät hoitorästit.

Kaikki eivät ole energiapuun korjuumäärän kasvusta innoissaan. Esimerkiksi WWF:n mukaan metsien hiilinielut eivät kestä metsien käytön merkittävää lisäystä.

WWF korvaisi hiiltä energiatehokkuutta lisäämällä. Energian tuotannossa suurimman osan kivihiilestä WWF korvaisi maalämmöllä. Kesällä suuressa roolissa olisivat myös tuuli- ja aurinkovoima.

Bioenergiaa tarvittaisiin lähinnä talviaikaan.