Metsä

Luken metsätilastot laajenevat – mukana esimerkiksi monimuotoisuus ja kaukokuljetus

Metsä 11.07.2017

Uusia osa-alueita ovat metsien monimuotoisuus, teollisuuspuun korjuu ja kaukokuljetus, metsäsektorin työvoima, eri tavoin tuotettu energia sekä metsäteollisuus.


Terhi Torikka
Vuonna 2016 arvioitiin yksityismetsien luontokohteiden puuston säilymistä 120 eri kohteella. Luontokohteiden ominaispiirteet olivat säilyneet ennallaan 92 prosentissa tapauksista.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) metsätilastojen tarjonta laajenee.

Tiedot pohjautuvat Metsäkeskuksen, ympäristöministeriön, Metsätehon, Bioenergia ry:n, Metsäteollisuus ry:n ja Tilastokeskuksen julkaisemiin lukuihin. Uudet osa-alueet löytyvät Muut-valikon alta Luken metsätilastoista.

Metsien monimuotoisuustiedoissa arvioidaan uhanalaisten lajien määrää ja luonnonhoidon laatua yksityismetsissä. Viimeisin uhanalaisten lajien määrän arviointi on julkaistu vuonna 2010. Arvioinnissa oli mukana yhteensä 21 398 lajia. Näistä uhanalaisiksi arvioitiin yhteensä 2 247 lajia, Luken tutkija Eeva Vaahtera kertoo tiedotteessa.

Metsätehon tietoihin perustuvien tilastojen mukaan teollisuuspuun korjuun ja kaukokuljetuksen keskimääräiset yksikkökustannukset vuonna 2016 olivat 21,80 euroa kuutiometriltä.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT