Metsä

Metsäkeskus: Hirvituhokorvausten uudistus nostanee korvaustasoja neljänneksellä

Metsä 20.09.2017

Metsänomistajille on tulossa tänä vuonna myös sähköisiä palveluita, joilla tuhokohteen korvaussummaa ja -kelpoisuutta voi itse arvioida.


Lari Lievonen
Kruunun hirvikarja on jättänyt jälkensä pohjoiskarjalaiseen taimikkoon.

Hirvivahinkoarvioinnin uudistus nostaa taimikoille koituneiden tuhojen korvaustasoa, lupaa Suomen metsäkeskus.

Korvaustason arvioidaan nousevan neljänneksen edellisvuosista, kun vahinkojen arviointitapaa ja korvauslaskentaa on uudistettu. Muutosten tavoitteena on ollut vahinkoarvioinnin ja korvausten perusteiden yksinkertaistaminen ja selventäminen. Muutos riistavahinkoasetukseen tehtiin toukokuun puolivälissä.

Hirvieläinten aiheuttamista taimikkovahingoista maksettiin lähes 0,5 miljoonaa euroa korvauksia vuonna 2016. Arvioitujen vahinkojen pinta-ala oli 1 500 hehtaaria. Vahinkokorvausmäärät ja pinta-alat ovat olleet lähes samat vuodesta 2014 lähtien, mutta esimerkiksi vuonna 2011 korvauksia maksettiin 2,17 miljoonaa euroa 4 700 hehtaarilta.

Korvauksia haetaan kuitenkin vain pienelle osalle toteutuneista vahingoista.

Hirvituhoja esiintyy tyypillisesti 1-3 metrin korkuisissa mäntytaimikoissa. Vahinkoja voidaan estää tehokkaimmin pitämällä hirvikanta metsästyksen avulla sopivan kokoisena.

Uudistuksen myötä vaurioluokkien määrää on vähennetty arvioinnissa neljästä kahteen, ja hirvien tuhoamat taimet luokitellaan lievästi tai pahoin vaurioituneiksi. Vahinkotarkastajat katsovat vaurioita vain kasvatettavaksi tarkoitetusta puustosta, eikä arviointikäynnillä enää määritetä tarvetta taimikonhoitoon.

"Arviointityö maastossa käy sujuvasti. Metsänomistaja ja riistanhoitoyhdistyksen edustaja voivat nähdä vahinkojen määrän tarkastajan maastotietokoneelta heti arvioinnin päätteeksi. Myös korvaussummasta ja arviosta esitetyt kommentit voidaan kirjata ylös heti maastossa", kertoo metsäneuvoja Heikki Kuoppala Suomen metsäkeskuksesta.

"Vahinkokorvausten laskennassa käytetään uusia taimikonarvotaulukoita ja puutavaralajien hintoja, jolloin vahingon arvo saadaan huomioitua nykyisen hintatason mukaan. Kun vahinkoja mitataan vain kasvatettavaksi tarkoitetusta puustosta, korvataan vain todellinen vahinko", metsäkeskus tiedottaa.

Metsänomistajat voivat pian myös itse arvioida hirvivahinkokorvaussummaa ja korvauskelpoisuutta uuden mobiilisovelluksen avulla. Tapio Oy ja Metsäkeskus kehittävät yhteistyössä uutta maksutonta vahinkolaskurisovellusta, joka valmistuu käyttöön loppuvuodesta. Myös Metsäkeskuksen verkkosivuille on tulossa vuoden lopulla maksuton hirvivahinkolaskuri, jolla voi arvioida korvausmäärää.

Metsänomistaja voi hakea hirvituhoista korvausta jättämällä vahinkoilmoituslomakkeen Metsäkeskukseen. Loppuvuodesta Metsään.fi-palveluun on tulossa sähköinen lomake, jolla voi myös ilmoittaa hirvivahingoista ja pyytää vahinkoarviota.

Aiheeseen liittyvät artikkelit