Metsä

Metsäliiton Asunta: Kemin biojalostamo hylättiin, koska se ei olisi kannattanut ilman tukia

Metsä 13.04.2017

Metsäliitto suunnitteli vuoteen 2012 asti biodieselin tuotantoa Kemiin. Nyt Kemiin on tulossa jalostamo kiinalaiskomennossa.


Petteri Kivimäki
Metsä Groupin Äänekosken tehdasprojekti alkaa olla loppusuoralla. Konsernissa harkittiin myös biodieselinvestointia Kemiin, mutta siitä luovuttiin vuonna 2012.

Vapo ja Metsä Group suunnittelivat vuodesta 2007 lähtien Kemiin biodiesellaitosta, mutta Metsä Group vetäytyi hankkeesta kesällä 2012. Myös Vapo luopui hankkeesta vuonna 2014. Vapolle jo myönnetty EU-komission niin sanottu NER300-investointituki, 88,5 miljoonaa euroa, päätettiin siirtää kiinalaiselle Kaidille viime vuonna.

Lopullista investointipäätöstä Kaidi ei ole vielä tehnyt Kemin hankkeesta.

Metsä Groupin omistavan Metsäliitto Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Martti Asunta kertoi keskiviikkona Tampereella järjestetyssä bioenergiaseminaarissa, että Metsä Group vetäytyi aikanaan Kemin biojalostamohankkeesta, koska se ei olisi ollut kannattava ilman tukia. Hänen mukaansa konsernissa on tehty linjaus, jonka mukaan sellaisiin bisneksiin ei lähdetä, jotka eivät ole kannattavia ilman tukia.

Hän vakuutti, ettei suomalaisten metsänomistajien omistamalla osuuskunnalla ole mitään sitä vastaan, jos kiinalaiset tulevat sijoittajiksi Suomeen. Kemin ohella myös Kemijärven tehdashankkeeseen on tulossa sijoittajaksi kiinalaisyhtiö ja kiinalainen raha on yhdistetty myös Paltamon hankkeeseen.

”Siinä ei ole periaatteessa mitään pahaa, että ulkomaista rahaa ohjautuu Suomeen. Mutta tukipolitiikan pitää olla tasapuolista”, Asunta sanoi.

”Se, että ainespuun energiakäyttöön ohjattaisiin tukia, ei ole pitkällä aikavälillä metsänomistajan etu. Sellua ei saa asettaa huonompaan asemaan kuin energian tuotantoa.”

Hän muistutti, että muidenkin sellutehtaiden kuin Äänekosken uudistaminen tulee lähiaikoina ajankohtaiseksi. Sellutehtaan käyttöikä on noin 30 vuotta.

”Äänekosken tehtaan tuotanto ei nauti minkäänlaisia tukia."

Bioenergian hankkeita vauhdittaa se, että EU:ssa ja Suomessa on sitouduttu lisäämään uusiutuvaa energiaa ja tukemaan sitä julkisin varoin. Suomen nykyisen hallituksen hallitusohjelmassa halutaan nostaa uusiutuvan energian osuus 2020-luvulla yli 50 prosenttiin. Hallitusohjelmassa on myös asetettu tavoitteeksi nostaa liikenteen uusiutuvien polttoaineiden osuus vuoteen 2030 mennessä 40 prosenttiin.

Aiheeseen liittyvät artikkelit