Metsä

Neljäsosa talousmetsistä jäänyt hakkuun ulkopuolelle

Metsä 28.03.2012

Ministeri Jari Koskinen kehottaa metsänomistajia huolehtimaan omaisuudestaan.


Talousmetsistä yli neljäsosa on seisonut oman onnensa nojassa vähintään 30 vuotta. Syitä metsien hakkuista pidättymiseen ovat metsänomistajien vanheneminen, heikko tilusrakenne sekä halu suojella metsiä.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskisen (kok.) mukaan yhteiskunnan tuki metsätaloudelle vähenee. Hän toivoo metsänomistajien ottavan entistä selvemmin vastuusta metsiensä hoidosta.

”Metsänomistajien pitää miettiä, miten he parhaiten varmistavat omien metsiensä tuoton. Ellei metsiä ehdi tai osaa itse hoitaa, kannattaa käyttää ammattiapua.”

Ministeriössä työn alla ovat metsänhoitoyhdistys- ja metsälain muutokset. Niitäkin nopeammin etsitään selvyyttä energiapuun tukiin. Muuten korjuu pysähtyy ja metsähake loppuu.

Koskisen mukaan metsäenergiaan kannattaa panostaa edelleen.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT