Metsä

Osa tutkijoista ihmettelee biotaloutta lyttäävää lausumaa: "Taustalla oleva data hataraa"

Metsä 17.03.2017

Professori Antti Asikainen pitää julkilausuman taustatietoja epäluotettavina ja mielikuviin perustuvina.


Kari Salonen
Metsien hiilivarastot ovat uusissa arvioissa paljon luultua suuremmat.

Joukko suomalaisia tutkijoita on allekirjoittanut julkilausuman, jossa he kantavat huolta lisääntyneistä hakkuumääristä. Lausuma julkaistaan ensi viikon perjantaina.

Tutkijoiden mielestä metsänkäyttösuunnitelmat ja biotalousstrategia kiihdyttävät ilmastonmuutosta ja vähentävät metsien hiilinieluja. Ne myös köyhdyttävät luonnon monimuotoisuutta.

Tutkijat toivovat herättävänsä keskustelua ratkaisuista, "joiden myötä puunkäyttö palvelee globaalien ilmastotavoitteiden saavuttamista ja turvaa luonnon monimuotoisuutta."

He myös haluavat oikaista vallalla olevia väärinkäsityksiä päättäjille.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) professori Antti Asikainen on tutkijajoukon kanssa eri mieltä. Hänen mielestään laskelmat perustuvat faktojen sijaan mielipiteisiin. Hän ei pidä hakkuiden lisäämistä uhkana monimuotoisuudelle tai ilmastolle, koska metsien hiilinielut ovat luultua suuremmat.

"Puuta meillä on enemmän kuin koskaan. Jos monimuotoisuus kärsii, se ei ole hakkuiden syy."

Myös Itä-Suomen yliopiston professoria Heli Peltolaa pyydettiin allekirjoittamaan vetoomus. Hän päätti kuitenkin, ettei laita nimeään paperiin.

"Se ei vastannut kaikilta osin omaa käsitystäni asiasta." 

Hänestä metsistä saadut sosiaaliset vaikutukset, kuten työpaikat, jäävät keskustelussa vähälle huomiolle.

"Viennistämme 20 prosenttia tulee metsäteollisuudesta."

Peltola ymmärtää kuitenkin tutkijajoukon huolen. Hänen mukaansa tärkeintä olisi tehostaa nykyistä metsien kasvua eikä niinkään lisätä hakkuupinta-aloja.

"Metsälannoituksilla ja käyttämällä jalostettua taimi- ja siemenmateriaalia metsänuudistamisessa ainespuun hakkuita voidaan lisätä 80 miljoonaan kuutiometriin vuodessa."

Hakkuukertymä eli Suomen metsistä hakatun runkopuun kokonaismäärä oli toissavuonna 68 miljoonaa kuutiometriä.

Lue myös: Metsien vuosittaiset hiilinielut huomattavasti luultua suuremmat, kaksinkertaistuvat edelliseen arvioon nähden

Aiheeseen liittyvät artikkelit