Metsä

Pakurikääpää ei saa kerätä ilman lupaa

Metsä 25.09.2012

Pakurikäävän kerääminen vahingoittaa puuta. Ympäristöministeriön jokamiehenoikeuksia koskevan raportin mukaan sen keräämiseen tarvitaan maanomistajan lupa.


Kari Salonen

Pakurikäävän kerääminen metsistä on viime aikoina vilkastunut niin kotitalous- kuin kaupalliseen käyttöön sen oletettujen terveysvaikutusten vuoksi.

Käävät ovat luonnonvaraisia sieniä, ja sienien kerääminen kuuluu jokamiehenoikeuksiin. Kääpien kasvutapa vaihtelee, ja puussa kasvavan käävän saa irrottaa vain puuta tai kantoa vahingoittamatta. Monivuotiset käävät kasvavat keruun jälkeen takaisin.

Pakurikääpä muodostaa elävissä puissa mustan epämääräisen muotoisen lohkeilevan pahkan eli pakurin, joka ei ole itse kääpä, vaan sienen aiheuttama kasvannainen.

Kasvutavan vuoksi pakurikäävän kerääminen ei ole sallittua jokamiehenoikeudella. Jos pakuria mielii kerätä esimerkiksi teetä varten, maanomistajalta täytyy kysyä lupa.

Metsähallituksen luontopalvelut ei myönnä keräyslupia pakurikäävän ja sen kasvannaisen keräämiseen valtion luonnonsuojelualueilta muihin kuin tutkimustarkoituksiin.

Pakurikääpä on varsin yleinen lehtipuiden, erityisesti koivun, lahottaja koko maassa. Sienen itiöt tarttuvat kaikenlaisiin rungon vioittumiin.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT