Metsä

Pankit leikanneet metsien vakuusarvoja

Metsä 19.01.2015

Uusi metsälaki ei rajoita avohakkuita keskenkasvuisissa metsissä. Tämä on saanut suuret pankit tiukentamaan metsäkiinteistöjen arvostusta lainojen vakuutena. Ne eivät mielestään saa varmuutta vakuuden arvon säilymisestä.


Jaana Kankaanpää

Laki ei enää rajoita avohakkuita keskenkasvuisissa metsissä. Osa pankeista kokee tämän vuoksi epävarmaksi, säilyykö metsän vakuusarvo.

Johtaja Timo Jaakkola Nordea Pankista katsoo lakimuutoksen heikentävän merkittävästi vakuusvelkojan suojaa.

Pankissa on toistaiseksi alennettu maltilla metsäkiinteistön arvoa lainan vakuutena.

”Vedämme vakuusarvoja reippaasti alas, mikäli aihetta on.”

OP-ryhmässä katsotaan uuden metsälain heikentäneen metsäkiinteistöjen vakuusarvoa.

Edellinen laki sääti uudistushakkuille metsien iän ja järeyden mukaiset kriteerit, mikä turvasi pankkien asemaa pantinhaltijana.

”Vakuuden arvo muodostuu erityisesti taimikon ja kasvatusmetsien arvosta”, johtaja Panu Kallio OP-ryhmästä laskee.

Säästöpankeissa ja POP Pankeissa metsien arvostustasoa vakuutena ja tulonlähteenä ei ole muutettu.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT