Metsä

Puun kantohinnat ja ostomäärät hiipuivat heinäkuussa

Metsä 14.08.2012

Puu ostomäärät ja kantohinnat kääntyivät kesäkuussa laskuun ja lasku kiihtyi heinäkuussa, kertoo Metsäntutkimuslaitos. Koko alkuvuoden puukauppa on toistaiseksi keskimääräistä vilkkaampaa.


Lauri Salminen

Heinäkuussa metsäteollisuus osti yksityismetsistä miljoona kuutiometriä puuta.

Vielä kesäkuun alussa teollisuus osti saman määrän yhdessä viikossa. Heinäkuussa puukauppa käy yleensäkin hiljaisesti lomien ja sahojen seisokkien vuoksi.

Tänä vuonna heinäkuun puukauppa jäi vielä kolmanneksen vähäisemmäksi kuin keskimäärin viime kymmenen vuoden aikana.

Vilkkaan kevään ansiosta koko vuoden puukauppa voi nousta tänä vuonna edellisvuotta suuremmaksi. Heinäkuun loppuun mennessä metsäteollisuusyritykset ostivat 15,7 miljoonaa kuutiometriä puuta, mikä on 5 miljoonaa kuutiota enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Keskimääräiseen vuoteen verrattuna lisäystä on 8 prosenttia.

Tukkipuun kysyntä kasvoi eniten

Tukkipuun ostot kasvoivat viime vuoteen verrattuna kuitupuun ostoja enemmän.

Mäntytukin kantohinta oli heinäkuussa keskimäärin 53,3 euroa ja kuusitukin 53,9 euroa kuutiometriltä. Uudistushakkuissa kuutiohinta oli pari euroa korkeampi.

Metlan tilastoon päätyvät yksityismetsien ja Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten väliset kaupat. Siitä puuttuvat esimerkiksi usean suuren sahan puukaupat. Tilasto kattaa 78 prosenttia yksityismetsien tukkipuukaupasta ja 87 prosenttia kuitupuun kaupasta.

Aiheeseen liittyvät artikkelit