Metsä

Puun polttamisen syntitaakka kasvaa - pienhiukkasia syntyy vielä tuntien jälkeen

Metsä 28.03.2017

Itä-Suomen yliopisto löysi uusia pienhiukkasia, joita syntyy poltettaessa klapeja keskellä päivää.


Jaana Kankaanpää
Klapilämmittäjää ei nyt hemmotella. Tuore tutkimus väittää, että pienhiukkasia syntyy vielä tunteja sen jälkeen, kun puut ovat palaneet.

Itä-Suomen yliopiston ympäristö- ja biotieteiden laitoksen johtamassa tutkimuksessa havaittiin, että puun panospolton hiukkaspäästöt lisääntyvät merkittävästi päästön ikääntyessä ulkoilmassa, jo noin kolmen tunnin aikana.

Päästön lisääntyminen johtui erityisesti niin sanotun sekundäärisen orgaanisen aerosolin (SOA) muodostumisesta, jossa poltosta vapautuneita kaasumaisia orgaanisia yhdisteitä hapettuu ilmakehässä ja tiivistyy hiukkasiin.

Tutkijat pitävät havaintoa merkittävänä, koska päästöjen laskennassa ei tällä hetkellä oteta huomioon SOA-päästöjä.

Yliopisto selvitti asiaa yhdessä ilmatieteenlaitoksen kanssa osana eurooppalaista yhteistutkimusta.

Laboratoriokokeissa havaittiin, että tulisijan puupanoksen syttymisen yhteydessä vapautuu runsaasti orgaanisia kaasumaisia aineita, jotka muodostavat toissijaisia hiukkaspäästöjä ilmakehässä.

Sytyttämistapa vaikuttaa päästöihin, samoin se, miten kuivia puut ovat. Päästöt kasvavat, kun poltetaan kosteaa puuta. Sen sijaan pellettikattiloista ei juuri synny toissijaisia hiukkaspäästöjä.

Tutkijat pistävät klapin polttajat yöhommiin. Päästöt kasvoivat, kun puuta poltettiin päivällä. Pimeällä hiukkasia muodostuu valoisaa aikaa vähemmän, mutta synninpäästöä sekään ei takaa.

Öisin syntyy ilmastonmuutosta kiihdyttäviä orgaanisia nitraattiyhdisteitä. Niiden syntymekanismia ei ole aiemmin tunnettu.

Tutkijat huomasivat myös, että suurin osa puun poltossa syntyvistä pienhiukkasista muuttuu seuraavien tuntien ja vuorokausien kuluessa. Sekin on uutta tietoa.

Aiheeseen liittyvät artikkelit