Metsä

Puun poltto kipusi uuteen ennätykseen – tavoitteesta ollaan silti kaukana

Metsä 24.03.2017

Metsähakkeen käyttö nousi 8,3 miljoonaan kuutioon, kun vuoden 2020 tavoite on 13,5 miljoonaa kuutiota.


Jarmo Palokallio
Metsähakkeen käyttö nousi viime vuonna 8,3 miljoonaan kuutioon.

Lämpö- ja voimalaitoksien kiinteiden puupolttoaineiden käyttö nousi viime vuonna ennätykseen. Ne polttivat puuta 19,4 miljoonaa kuutiometriä. Edellisvuodesta puupolttoaineiden käyttö nousi 6 prosentilla, kertoo Luonnonvarakeskus.

Merkittävin laitosten käyttämä puupolttoaine oli metsähake, jonka käyttö lisääntyi vuotta aiemmasta 3 prosenttia 7,6 miljoonaan kuutiometriin. Sähkön ja lämmön yhteistuotannossa metsähaketta kului 4,8 miljoonaa kuutiometriä ja lämmöntuotannossa 2,8 miljoonaa kuutiometriä.

Yhdessä pientaloissa poltetun metsähakkeen kanssa metsähakkeen kokonaiskäyttö ylsi 8,3 miljoonaan kuutiometriin.

Yli puolet eli 4,0 miljoonaa kuutiometriä laitosten kuluttamasta metsähakkeesta valmistettiin pienpuusta eli karsitusta ja karsimattomasta rangasta. Seuraavaksi eniten käytettiin hakkuutähteitä. Kantoja metsähakkeen raaka-aineena kului 0,8 ja järeää runkopuuta 0,3 miljoonaa kuutiometriä.

Metsähakkeen osalta käyttö on jäänyt kauaksi tavoitteesta. Kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa metsähakkeen käyttötavoite vuodelle 2020 on noin 13,5 miljoonaa kiintokuutiometriä. Sen mukaisesti metsähakkeen käytön olisi pitänyt olla jo viime vuonna miljoonia kuutioita toteutunutta suurempaa.

Metsäteollisuuden sivutuotepuuta kului 10,7 miljoonaa kuutiometriä. Eniten poltettiin kuorta, joka kattoi sivutuotepuusta liki 70 prosenttia eli 7,2 miljoonaa kuutiometriä.

Luonnonvarakeskuksen mukaan lähes kaikkien kiinteiden puupolttoaineiden käyttö kasvoi edellisvuodesta.

Korjattu 24.3.2017 kello 10.05 ingressin vuosiluku.

Aiheeseen liittyvät artikkelit