Metsä

Suomessa maksettu hakesähkön tuki on Euroopan tehokkaimpia

Metsä 19.04.2017

Eurooppalaisen energia-alan sääntelyviranomainen vertaili eri maiden tukijärjestelmiä.


Pentti Vänskä
Suomi saavutti vuodelle 2020 asetetun tavoitteen uusiutuvan energian osuudesta jo vuonna 2014. Metsähakkeen tuki on ollut tärkeä tavoitteen saavuttamiseksi, Bioenergia ry toteaa.

Suomessa maksettu metsähakkeen tuotantotuki on Euroopan kustannustehokkaimpia, kun vertaillaan uusiutuvan energian edistämiseksi maksettuja tukia. Tämä ilmenee eurooppalaisen energia-alan sääntelyviranomaisen CEER:n raportista, josta kertoo Bioenergia ry.

EU-26-maiden uusiutuvan energian tukijärjestelmien painotettu keskiarvotaso sähköntuotannossa oli 110 euroa megawattituntia kohti vuonna 2015. Suomessa vuoden 2016 maaliskuun alusta lähtien metsähakkeelle maksettu tuki oli vain 18 euroa megawattitunnilta.

"Raportin tulos vahvisti käsityksiämme siitä, että Suomessa on pystytty löytämään keinoja edistää uusiutuvaa energiaa sähköntuotannossa hyvin kohtuullisin kustannuksin, vaikka taloustilanne on ollut vaikea", Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka sanoo.

Laurikka muistuttaa, että Suomi saavutti vuodelle 2020 asetetun tavoitteen uusiutuvan energian osuudesta jo vuonna 2014.

"Myös muut paljon bioenergiaan panostaneet maat, kuten Ruotsi, Tanska, Itävalta, Latvia ja Liettua, ovat jo saavuttaneet tai saavuttamassa tavoitteensa."

Metsähakkeen kilpailukyky polttoaineena paranee, jos päästöoikeuksien hinta EU:n päästökaupassa tulevaisuudessa nousee nykyisestä noin 5 eurosta hiilidioksiditonnia kohti.

Jos päästöoikeuden hinta kallistuu merkittävästi, tuki alkaa pienentyä ja laskee nollaan, kun päästöoikeus maksaa 23 euroa hiilidioksiditonnilta.

Vuonna 2019 tuki pienenee 60 prosenttiin eli 10,8 euroon megawattitunnilta ainespuulle, jonka läpimitta ylittää 16 senttimetriä. Tällä halutaan estää metsäteollisuudelle tärkeän kuitupuun ohjautumista polttoon.

Hallituksen tavoitteena on lisätä uusiutuvan energian osuus Suomessa 50 prosenttiin ja energiantuotannon omavaraisuus 55 prosenttiin energian loppukäytöstä 2020-luvulla.

Vuonna 2015 uusiutuvan energian osuus loppukäytöstä oli Suomessa 39,3 prosenttia. Metsähakkeen tuki on tärkeä valtiontuki tavoitteiden saavuttamiseksi, Bioenergia ry toteaa.

Raportin laatinut CEER (Council of European Energy Regulators) on eurooppalaisten energia-alan sääntelyviranomaisten vuonna 2000 perustama voittoa tavoittelematon järjestö, jolla on pieni sihteeristö Brysselissä. Suomesta Energiamarkkinavirasto (nykyinen Energiavirasto) kuului järjestön perustajajäseniin.

Aiheeseen liittyvät artikkelit