Metsä

Sysmässä väännetään hirsikoulusta

Metsä 30.12.2014

Sysmässä on syntynyt kädenvääntö tulevasta koulusta. Kunnanvaltuusto on päätynyt vuokrattavan tilaelementtikoulun kannalle, mutta suuri osa kuntalaisista haluaisi hirsirakenteisen koulun.


Sysmän kunnanvaltuusto päätyi joulukuun puolivälissä vuokrattavan tilaelementtikoulun kannalle. Päätöstä edelsi riitojen sävyttämä syksy.

”Pian päätöksen jälkeen kuntalaisten joukosta nousi perusteltu näkemys lähirakentamisesta eli hirsikoulusta, joka toteutettaisiin paikallista puutavaraa hyödyntäen”, kertoo toiminnanjohtaja Jari Yli-Talonen Päijät-Hämeen metsänhoitoyhdistyksestä.

Yli-Talosen mukaan kouluongelma lähti liikkeelle sisäilman laadusta. Puinen koulu olisi siltäkin osin johdonmukainen ratkaisu, sillä hirsirakennus on tervein vaihtoehto. Paikallisena se olisi myös ekologisin.

Myös puun kustannuskilpailukyky on hyvä. Etenkin kun hirsikoulu saisi hirtensä kuntalaisten lahjoituksin.

”Tarjouksia tulee myös kiihtyvällä vauhdilla kuntarajojen ulkopuolelta. Monenlaista talkooapua on lupautunut mukaan. Kottikärryistä moton ajamiseen”, summaa Yli-Talonen.

Ongelmia aiheuttaa, että Sysmä on jo sopinut tilaelementtikoulun vuokraamisesta Parmaco Oy:n kanssa. Siltä osin mahdollisten korvausten määrittely jäisi sopimusosapuolten ja tarvittaessa oikeuden tehtäväksi.

Hirsikoulun kannattajat ovat käynnistäneet hankkeen puolesta kampanjan internetissä. Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston on otettava aloite käsittelyyn, jos vähintään kaksi prosenttia kunnan äänioikeutetuista asukkaista on sen takana. Sysmän hirsikoulualoite keräsi päivässä tarpeellisen määrän nimiä.

kuntalaisaloite hirsikoulun puolesta

Hirsikoulu Sysmään -adressissa on jo yli 550 kannattajaa

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT